Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej Politechniki Częstochowskiej,

rozpoczęliśmy nowy rok akademicki w nowej rzeczywistości prawnej, jako że weszły w życie 1 października br. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Równolegle Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rozporządzenie dotyczące nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Czekamy na dalsze rozporządzenia wykonawcze. Oznacza to konieczność przystosowania naszej Uczelni do zmieniającej się sytuacji prawnej. Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie nowego Statutu, który, zgodnie z wymogami ustawowymi, musi zostać przyjęty przez Senat PCz obecnej kadencji w terminie umożliwiającym jego wejście w życie 1 października 2019 r. Należy podkreślić, że obok nowej ustawy, ważnym czynnikiem przy wprowadzaniu zmian powinna być refleksja nad obecnym stanem Politechniki i jej perspektywami na przyszłość, do której w naturalny sposób zachęca nas rozpoczęty jubileusz 70-lecia. Głównym celem strategicznym, jaki powinien przyświecać Politechnice, jest umocnienie pozycji naukowej, którą udało się nam osiągnąć w ostatniej ewaluacji jednostek naukowych. Czeka nas rok ciężkiej pracy i poważnych dyskusji. Wierzę, że wspólnymi siłami wypracujemy rozwiązania, które pozwolą na wykorzystanie wszystkich szans, jakie daje nam nowa ustawa, co będzie skutkowało trwałym wzmocnieniem pozycji Politechniki Częstochowskiej i umożliwi nam dalszy rozwój.

Rektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

"Konstytucja dla Nauki"

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 3 lipca 2018)

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 20 lipca 2018)

Harmonogram wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy (pdf, opracowanie KRASP, wrzesień 2018)

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe


Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.