Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Nasi pracownicy w gronie członków Komitetu Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk


 

 Udział studentów w ćwiczeniach z zarządzania kryzysowego pk. PRZEJAZD 19 -podziękowania


 

 

UZYSKANE NAGRODY PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU


STATUETKA NA IV FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU dla Profesora Sebastiana Mroza


CERTYFIKAT IV edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "Naukowiec Przyszłości"

10 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się Gala „Polscy Naukowcy Przyszłości”, podczas której zostały wręczone certyfikaty IV edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak.


PRZYZNANE DOFINANSOWANIE Politechnice Częstochowskiej

Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 14 maja 2019 roku zostało przyznane dofinansowanie Politechnice Częstochowskiej na realizację projektu pt. „Opracowanie nisko odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysoko wytrzymałościowych materiałów lekkich i super lekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”, akronim EMuLiReMat.

 


ABSOLWENT Wydziału Grzegorz Romanik jako wolontariusz współorganizował akcję humanitarną, dzięki której mieszkańcy Afryki otrzymali 1500 par okularów  

 


Przyznanie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 dla Prof. dr hab. Sebastiana Mroza"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Profesorowi dr hab. inż. Sebastianowi Mrowi została przyznana Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w czwartej edycji przedsięwzięcia. Nagroda została przyznana w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Od 2016 roku Laureatami Nagrody zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.
Serdecznie gratulujemy !


"Najlepsi z najlepszych studentów"
Student Wydziału otrzymał stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe

Dwóch studenci Politechniki Częstochowskiej otrzymało stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018/2019. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jednym z nich jest student naszego Wydziału, Pan Adam Kaczmarek, studiujący na kierunku Fizyka techniczna.

stypendia_ministra_201819_-_lista_nagrodzonych_student

Serdecznie GRATULUJEMY!


Brązowy medal dla pracowników Wydziału "Seoul International Invention Fair 2018"

Miło jest nam poinformować, że pracownicy naszego Wydziału tj.: dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz (Dziekan Wydziału) oraz mgr inż. Paweł Rajczyk, otrzymali brązowy medal w uznaniu doskonałych i twórczych wysiłków na rzecz wynalazku pt.: "Tarcza Ścierna". Wynalazek został zaprezentowany na wystawie wynalazków "Seoul International Invention Fair 2018", która została zorganizowana przez Korea Invention Promotion Association.


Michał Jambor - zwycięzca w "Jeden z dziesięciu"

Pan Michał Jambor, student naszego Wydziału, został zwycięzcą w jedenastym odcinku 110 edycji programu "Jeden z dziesięciu".
Serdecznie GRATULUJEMY!


NAGRODA DLA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

 


POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYRÓŻNIONA PRZEZ RIG W KATOWICACH!


PIERWSI NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

W połowie grudnia 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020, dokonało oceny merytorycznej projektów złożonych w trzecim etapie naboru w ramach konkursu 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. W ramach tego etapu wpłynęły 83 wnioski, z których 22 zostały rekomendowane do dofinansowania. Jako pierwszy na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem została Politechnika Częstochowska. W skład konsorcjum wchodzi także przedsiębiorstwo produkcyjne Metalurgia S.A. Radomsko.
Projekt pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję” ma charakter projektu wdrożeniowego, a wyniki badań przeprowadzonych we wniosku znajdą swoje zastosowanie w praktyce.


ODNOWIENIE I DOPOSAŻENIE BAZY SPRZĘTOWEJ LABORATORIÓW WYDZIAŁU

Odnowienie bazy sprzętowej Laboratorium automatyki, które zostało wyposażone w nowoczesne sterowniki programowalne PLC S7-1200 oraz ramię robota przemysłowego i stanowisko dydaktyczne do badania elektrycznych układów napędowych

Doposażenie laboratorium w drukarki 3D oraz w oprogramowania mikrokontrolerów, układów peryferyjnych i systemów wbudowanych.

Utworzono Laboratorium Refrakcji - nowe laboratorium naukowo-dydaktyczne dla studentów.

optometrii.


n

KIERUNEK TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA - 24.04.2018 r.

W dniu 24.04.2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Guardiana, władz miasta i Politechniki w Urzędzie Miasta Częstochowy, w trakcie którego oficjalnie zapowiedziano powstanie nowego kierunku Technologia Szkła i Ceramiki i objęcie go patronatem przez Prezydenta Miasta.TRANSMISYJNY MIKROSKOP ELEKTRONOWY

W ramach dotacji aparaturowej przyznanej przez Ministra J. Gowina zakupiono transmisyjny mikroskop elektronowy.
Jest to pierwszy w Polsce mikroskop serii 2100 PLUS. Wyposażony jest w soczewki wysokorozdzielcze o rozdzielczości liniowej 0.14 nm i punktowej 0,23 nm. Pozwala to uzyskiwać obrazy wysokorozdzielcze w zakresie powiększeń do 1,5 mln razy. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2 mln złotych. Dzięki mikroskopowi można prowadzić badania nawarstw, materiałów funkcjonalnych w zakresie nanometrycznym. Zapis wyników odbywa się za pomocą szybkiej kamery cyfrowej.


DOPOSAŻENIE LABORATORIUM SZKŁA I CERAMIKI

Doposażenie laboratorium szkła i ceramiki poprzez zakup mikroskopu optycznego oraz pieca do wytapiania szkła i wypału ceramiki. W ramach dotacji ze środków budżetu Miasta Częstochowy w kwocie 55 250,00 zł. Łączna kwota 65 tyś. zł.


ZŁOTY MEDAL DLA NAUKOWCÓW Z PCZ W KATEGORII MEDYCZNEJ PRZYZNANY PODCZAS 46. MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY WYNALAZKÓW W GENEWIE.


SKOK W GÓRĘ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

W najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Politechnika Częstochowska zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce uczelni technicznych w Polsce.
W rankingu wszystkich szkół wyższych nasza Uczelnia znalazła się aż o 6 miejsc wyżej w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym.
Tak znakomite osiągnięcia potwierdzają silną pozycję naukowo-dydaktyczną Politechniki Częstochowskiej.


Nagroda dla Politechniki Częstochowskiej!

Politechnika Częstochowska znalazła się w gronie pięciu wyróżnionych instytucji, które najaktywniej promowały innowacyjne rozwiązania na świecie.
Uczelnia otrzymała statuetkę i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze na Arenie Międzynarodowej w latach 2016 – 2017.


"Najlepsi z najlepszych studentów"
Studenci Wydziału otrzymali stypendium Ministra
za wybitne osiągnięcia naukowe

Kolejni studenci Politechniki Częstochowskiej otrzymali stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że troje studentów naszego Wydziału otrzymało stypendium Ministra, są to: Izabela Domagalska (Fizyka techniczna), Adam Kaczmarek (Fizyka techniczna) oraz Damian Szczepanik (Zarządzanie i inżynieria produkcji).

Serdecznie GRATULUJEMY!


Sukces Politechniki Częstochowskiej!

Politechnika Częstochowska znalazła się w gronie 13 uczelni, które zostały nagrodzone łączną sumą 95 mln złotych. To premia dla tych szkół wyższych, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe. 3 z 6 wydziałów Politechniki Częstochowskiej otrzymało wysoką ocenę A, pozostałe 3 wydziały uzyskały natomiast ocenę B.


Nagroda "Złote Bobry”

Nagroda "Złote Bobry” powstała z inicjatywy studenckiej, mającej na celu wyróżnienie i uhonorowanie wybitnych postaci, organizacji i podmiotów związanych ze środowiskiem akademickim naszej Uczelni, tj osobowości, które poprzez swoją działalność wywierają pozytywny wpływ na środowisko Uczelni, jej rozwój, dbają o jej dobre imię, a przy tym cechują się pasją, zaangażowaniem, profesjonalizmem, skutecznością w działaniu, zaufaniem wśród studentów. Galę organizowało Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space przy współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Częstochowskiej

Laureatami "Złotych Bobrów 2017" zostali pracownicy naszego Wydziału tj.:

  • dr inż Cezary Kolamsiak,
  • dr inż. Piotr Gębara,
  • dr inż. Maciej Nadolski.


UMOWA O PROWADZENIU WSPÓLNYCH PROGRAMÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH

W dniu 14 marca 2017 roku została podpisana umowa o prowadzeniu wspólnych programów naukowo-badawczych w zakresie opracowania i wytwarzania materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów, cechujących się wysokim poziomem własności technologicznych i użytkowych, pomiędzy Federalną Państwową Budżetową Edukacyjną Instytucją Szkolnictwa Wyższego „Lipiecki Państwowy Uniwersytet Techniczny” (Lipieck, Rosja) a Politechniką Częstochowską (Częstochowa, Polska). 

 


STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że troje naszych studentów otrzymało stypendia ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Są to Izabela Domagalska, Malwina Sowińska oraz Kamil Skoczylas.
Serdecznie GRATULUJEMY!Stypendia ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017: www.nauka.gov.pl


WYRÓŻNIENIA NAUKOWE PRZYZNAWANE PRZEZ ZAPOROSKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY

U16


Wybitna publikacja

Jedna z publikacji Pana dr inż. Artura Durajskiego została wyróżniona w czasopiśmie Scientific Reports z listy filadelfijskiej


Wybitna monografia

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło Pana dra inż. Artura Durajskiego z Instytutu Fizyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej wyróżnieniem za rozprawę doktorską pt.: ”Właściwości termodynamiczne wysokociśnieniowego stanu nadprzewodzącego w związkach wodorowanych”.


PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE DLA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


Sukces naszych siatkarzy

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.