a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

"Najlepsi z najlepszych studentów"
Student Wydziału otrzymał stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe

Dwóch studenci Politechniki Częstochowskiej otrzymało stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018/2019. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jednym z nich jest student naszego Wydziału, Pan Adam Kaczmarek, studiujący na kierunku Fizyka techniczna.

stypendia_ministra_201819_-_lista_nagrodzonych_student

Serdecznie GRATULUJEMY!


Brązowy medal dla pracowników Wydziału "Seoul International Invention Fair 2018"

Miło jest nam poinformować, że pracownicy naszego Wydziału tj.: dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz (Dziekan Wydziału) oraz mgr inż. Paweł Rajczyk, otrzymali brązowy medal w uznaniu doskonałych i twórczych wysiłków na rzecz wynalazku pt.: "Tarcza Ścierna". Wynalazek został zaprezentowany na wystawie wynalazków "Seoul International Invention Fair 2018", która została zorganizowana przez Korea Invention Promotion Association.


Michał Jambor - zwycięzca w "Jeden z dziesięciu"

Pan Michał Jambor, student naszego Wydziału, został zwycięzcą w jedenastym odcinku 110 edycji programu "Jeden z dziesięciu".
Serdecznie GRATULUJEMY!


NAGRODA DLA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

 


POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYRÓŻNIONA PRZEZ RIG W KATOWICACH!


PIERWSI NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

W połowie grudnia 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020, dokonało oceny merytorycznej projektów złożonych w trzecim etapie naboru w ramach konkursu 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. W ramach tego etapu wpłynęły 83 wnioski, z których 22 zostały rekomendowane do dofinansowania. Jako pierwszy na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem została Politechnika Częstochowska. W skład konsorcjum wchodzi także przedsiębiorstwo produkcyjne Metalurgia S.A. Radomsko.
Projekt pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję” ma charakter projektu wdrożeniowego, a wyniki badań przeprowadzonych we wniosku znajdą swoje zastosowanie w praktyce.


ODNOWIENIE I DOPOSAŻENIE BAZY SPRZĘTOWEJ LABORATORIÓW WYDZIAŁU

Odnowienie bazy sprzętowej Laboratorium automatyki, które zostało wyposażone w nowoczesne sterowniki programowalne PLC S7-1200 oraz ramię robota przemysłowego i stanowisko dydaktyczne do badania elektrycznych układów napędowych

Doposażenie laboratorium w drukarki 3D oraz w oprogramowania mikrokontrolerów, układów peryferyjnych i systemów wbudowanych.

Utworzono Laboratorium Refrakcji - nowe laboratorium naukowo-dydaktyczne dla studentów.

optometrii.


n

KIERUNEK TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA - 24.04.2018 r.

W dniu 24.04.2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Guardiana, władz miasta i Politechniki w Urzędzie Miasta Częstochowy, w trakcie którego oficjalnie zapowiedziano powstanie nowego kierunku Technologia Szkła i Ceramiki i objęcie go patronatem przez Prezydenta Miasta.TRANSMISYJNY MIKROSKOP ELEKTRONOWY

W ramach dotacji aparaturowej przyznanej przez Ministra J. Gowina zakupiono transmisyjny mikroskop elektronowy.
Jest to pierwszy w Polsce mikroskop serii 2100 PLUS. Wyposażony jest w soczewki wysokorozdzielcze o rozdzielczości liniowej 0.14 nm i punktowej 0,23 nm. Pozwala to uzyskiwać obrazy wysokorozdzielcze w zakresie powiększeń do 1,5 mln razy. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2 mln złotych. Dzięki mikroskopowi można prowadzić badania nawarstw, materiałów funkcjonalnych w zakresie nanometrycznym. Zapis wyników odbywa się za pomocą szybkiej kamery cyfrowej.


DOPOSAŻENIE LABORATORIUM SZKŁA I CERAMIKI

Doposażenie laboratorium szkła i ceramiki poprzez zakup mikroskopu optycznego oraz pieca do wytapiania szkła i wypału ceramiki. W ramach dotacji ze środków budżetu Miasta Częstochowy w kwocie 55 250,00 zł. Łączna kwota 65 tyś. zł.


ZŁOTY MEDAL DLA NAUKOWCÓW Z PCZ W KATEGORII MEDYCZNEJ PRZYZNANY PODCZAS 46. MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY WYNALAZKÓW W GENEWIE.


SKOK W GÓRĘ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

W najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Politechnika Częstochowska zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce uczelni technicznych w Polsce.
W rankingu wszystkich szkół wyższych nasza Uczelnia znalazła się aż o 6 miejsc wyżej w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym.
Tak znakomite osiągnięcia potwierdzają silną pozycję naukowo-dydaktyczną Politechniki Częstochowskiej.


Nagroda dla Politechniki Częstochowskiej!

Politechnika Częstochowska znalazła się w gronie pięciu wyróżnionych instytucji, które najaktywniej promowały innowacyjne rozwiązania na świecie.
Uczelnia otrzymała statuetkę i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze na Arenie Międzynarodowej w latach 2016 – 2017.


"Najlepsi z najlepszych studentów"
Studenci Wydziału otrzymali stypendium Ministra
za wybitne osiągnięcia naukowe

Kolejni studenci Politechniki Częstochowskiej otrzymali stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że troje studentów naszego Wydziału otrzymało stypendium Ministra, są to: Izabela Domagalska (Fizyka techniczna), Adam Kaczmarek (Fizyka techniczna) oraz Damian Szczepanik (Zarządzanie i inżynieria produkcji).

Serdecznie GRATULUJEMY!


Sukces Politechniki Częstochowskiej!

Politechnika Częstochowska znalazła się w gronie 13 uczelni, które zostały nagrodzone łączną sumą 95 mln złotych. To premia dla tych szkół wyższych, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe. 3 z 6 wydziałów Politechniki Częstochowskiej otrzymało wysoką ocenę A, pozostałe 3 wydziały uzyskały natomiast ocenę B.


Nagroda "Złote Bobry”

Nagroda "Złote Bobry” powstała z inicjatywy studenckiej, mającej na celu wyróżnienie i uhonorowanie wybitnych postaci, organizacji i podmiotów związanych ze środowiskiem akademickim naszej Uczelni, tj osobowości, które poprzez swoją działalność wywierają pozytywny wpływ na środowisko Uczelni, jej rozwój, dbają o jej dobre imię, a przy tym cechują się pasją, zaangażowaniem, profesjonalizmem, skutecznością w działaniu, zaufaniem wśród studentów. Galę organizowało Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space przy współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Częstochowskiej

Laureatami "Złotych Bobrów 2017" zostali pracownicy naszego Wydziału tj.:

  • dr inż Cezary Kolamsiak,
  • dr inż. Piotr Gębara,
  • dr inż. Maciej Nadolski.


UMOWA O PROWADZENIU WSPÓLNYCH PROGRAMÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH

W dniu 14 marca 2017 roku została podpisana umowa o prowadzeniu wspólnych programów naukowo-badawczych w zakresie opracowania i wytwarzania materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów, cechujących się wysokim poziomem własności technologicznych i użytkowych, pomiędzy Federalną Państwową Budżetową Edukacyjną Instytucją Szkolnictwa Wyższego „Lipiecki Państwowy Uniwersytet Techniczny” (Lipieck, Rosja) a Politechniką Częstochowską (Częstochowa, Polska). 

 


STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że troje naszych studentów otrzymało stypendia ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Są to Izabela Domagalska, Malwina Sowińska oraz Kamil Skoczylas.
Serdecznie GRATULUJEMY!Stypendia ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017: www.nauka.gov.pl


WYRÓŻNIENIA NAUKOWE PRZYZNAWANE PRZEZ ZAPOROSKI NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY

U16


Wybitna publikacja

Jedna z publikacji Pana dr inż. Artura Durajskiego została wyróżniona w czasopiśmie Scientific Reports z listy filadelfijskiej


Wybitna monografia

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło Pana dra inż. Artura Durajskiego z Instytutu Fizyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej wyróżnieniem za rozprawę doktorską pt.: ”Właściwości termodynamiczne wysokociśnieniowego stanu nadprzewodzącego w związkach wodorowanych”.


PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE DLA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


Sukces naszych siatkarzy

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.