Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 14 maja 2019 roku zostało przyznane dofinansowanie Politechnice Częstochowskiej na realizację projektu pt. „Opracowanie nisko odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysoko wytrzymałościowych materiałów lekkich i super lekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”, akronim EMuLiReMat.

Projekt będzie realizowany w drugim konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne Technologie Materiałowe” - TECHMATSTRATEG. W ramach konkursu wpłynęło 29 wniosków, z których 12 zostało rekomendowanych do dofinansowania. Projekt został złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Opolska, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet Gałka, Szulc Spółka jawna (partner przemysłowy). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Henryk Paul z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk. Natomiast kierownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za realizację prac badawczych wykonywanych w Politechnice Częstochowskiej jest prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych na skalę światową technologii platerowania wybuchowego materiałów wielowarstwowych oraz wybranych technologii stowarzyszonych (walcowania - zadanie
realizowane przez PCz, tłoczenia, zgrzewania FSW), związanych z przerobem i docelową aplikacją nowych produktów. Nowymi produktami projektu w szczególności będą: (i) lekkie wielowarstwowe metaliczne materiały kompozytowe zbrojone warstwami międzymetalicznymi, powstałymi na granicy łączonych warstw Ti, Al, Mg w wyniku kontrolowanego prowadzenia reakcji międzymetalicznych, (ii) materiały o charakterze kompozytu zbudowanego na bazie metali lekkich z warstwą wewnętrzną ze stopu magnezu, łączone metodą wybuchowego platerowania, (iii) blachy stalowe platerowane tantalem lub niobem z międzywarstwą funkcjonalną oraz (iv) blachy stalowe platerowane stopami tytanu (Gr.2, Gr.7, Gr.11 i/lub Gr.12) oraz stopami cyrkonu (Zr700 lub Zr Gr. R60 702). W ramach działań podjętych w niniejszym projekcie zakłada się także opracowanie podstaw innowacyjnej technologii grzania elektroindukcyjnego, poprzez ‘wprowadzenie’ do wytwarzanego kompozytu, na drodze wybuchowego platerowania, warstw ferromagnetycznych i wygrzewanie
plateru ‘od środka’ za pomocą sterowanego pola elektromagnetycznego. W fazie pierwszej zastosowany sposób grzania posłuży do ukształtowania kompozytu, podczas gdy w fazie drugiej, tj. po uformowaniu (pół)produktu, dalsze wygrzewanie pod naciskiem zainicjuje procesy dyfuzyjne prowadzące do uformowania się warstw międzymetalicznych, pożądanych z punktu widzenia zestawu własności wyrobu finalnego. Współpraca przemysłu (f-ma Explomet) z jednostkami naukowymi (IMIM PAN, PW, AGH, PCz, PO, WAT) o zróżnicowanych
kompetencjach pozwoliła stworzyć partnerski zespół, którego wspólne prace umożliwią opracowanie nowych technologii, które po przejściu w fazę wdrożeniową zapewnią wiedzę niezbędną wielu branżom wytwórczym. Realizacja założonych celów projektu ze względu na przełomowy charakter większości opisanych grup problemów z pewnością usytuuje zaangażowaną w realizację projektu krajową naukę w roli lidera w opisanych dziedzinach. Rozwój produkcji materiałów wielowarstwowych, platerowanych metodą wybuchową w powiązaniu z przygotowaniem podstaw technologii stowarzyszonych pozwoli na rozwój wielu dziedzin przetwórstwa i wykorzystania materiałów metalicznych. Umożliwi także obniżenie mas konstrukcji i zwiększy bezpieczeństwo ich eksploatacji, np. poprzez zapewnienie im ‘szczelności elektromagnetycznej’ i odporności balistycznej wybranych komponentów. Wartość przyznanych środków finansowych wynosi 12 219 498,60 zł (całkowity koszt realizacji projektu 13 685 431 zł), w tym udział Politechniki Częstochowskiej został określony na kwotę 748 000 zł. Czas realizacji projektu został zaplanowany na 36 miesięcy, w tym 18 miesięcy na realizację zadania przez Politechnikę Częstochowską. Projekt został rozpoczęty 1 lipca 2019 roku. Będzie realizowany na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w Instytucie Metalurgii i Technologii Metali.

8 i 9 czerwca 2019 r. w Parku Lisiniec w Częstochowie odbył się festiwal Summer Chill 2019, czyli tzw. "Licealia". Studenci oraz pracownicy Politechniki Częstochowskiej brali udział w tym wydarzeniu, zachęcając licealistów do studiowania na Politechnice Częstochowskiej.

Dziękujemy studentom naszego Wydziału za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wydarzenia,
ale przede wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w działalność promocyjną naszej Uczelni.

https://www.facebook.com/pg/wipitm/

W dniach 14÷22.06.2019 r. odbył się  pierwszy Piotrkowski Tydzień Nauki i Techniki organizowany w ramach otwarcia „Mediateki 800-lecia”. W organizację Tygodnia Nauki i Techniki włączyli się także przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej. W MEDIATECE odbyły się pokazy naukowe, warsztaty oraz konkursy z nagrodami przygotowane przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej m.in.: eksperymenty z ciekłym azotem, doświadczenia fizyczno-chemiczne, przejażdżki pneumomobilem, prezentacja łazika marsjańskiego, zabawy z elektromagnetyzmem, pokazy druku przestrzennego. Na stoiskach naszego Wydziału, można było również zobaczyć: niezwykły świat pod mikroskopem, metale z pamięcią kształtu oraz stop Wooda, nowoczesne wyroby z metalu, odlewy artystyczne, drukarki 3D oraz ciekawe wyroby otrzymane z drukarek 3D, urządzenia sterujące wykorzystywane w automatyzacji różnych procesów modelowanie plastycznego płynięcia metalu za pomocą plasteliny, urządzenia do mierzenia dźwięku i oczywiście widowiskowe doświadczenia fizyczne oraz chemiczne. Ponadto zaprezentowane zostały wszystkie kierunki kształcenia naszego Wydziału tj.: Inżynieria Materiałowa, Technologia Szkła i Ceramiki, Metalurgia, Fizyka Techniczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Można było także lepić z gliny, zagrać w grę planszową z zakresu BHP, nauczyć się udzielanie pierwszej pomocy oraz brać udział w quizach przygotowanych przez pracowników Uczelni. Ponadto pracownicy naszego Wydziału wygłosili kilka ciekawych wykładów popularno-naukowych dla osób odwiedzających Mediatekę.

Dziękujemy wszystkim pracownikom naszego Wydziału za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wydarzenia.

https://www.facebook.com/pg/wipitm

 

 

W dniu 29.05.2019 r. gościliśmy na WIPiTM pracowników firmy WHIRLPOOL w ramach kolejnego już "Spotkania studentów z przedstawicielami przemysłu". Studenci mieli okazję zapoznać się z obszarami działalności firmy, możliwościami zdobycia atrakcyjnej pracy, ale przede wszystkim z możliwością podjęcia stażu w firmie.W spotkaniu uczestniczyli:
Maciej Poborski – Dyrektor Fabryki Zmywarek
Karthikeyan Kannan – Dyrektor Fabryki Pralek
Joanna Janiaczyk -HR Business Partner

Bardzo dziękujemy pracownikom firmy za ciekawą prezentację.

https://www.facebook.com/pg/wipitm

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.