Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniu 20 września 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej odbyło się seminarium pt.: "Współpraca czynnikiem kształtującym kapitał przedsiębiorstwa". Celem seminarium było umożliwienie przedsiębiorstwom zaprezentowania swojej oferty produkcyjno-usługowej, a tym samym stworzenie platformy wymiany informacji dzięki której będzie możliwość pozyskania partnerów produkcyjnych, handlowych bądź usługowych. Spotkanie adresowane było głównie do przedsiębiorstw współpracujących z wydziałem, których działalność związana jest z wytwarzaniem, przetwórstwem oraz recyklingiem materiałów. Do udziału zaproszone zostały również inne podmioty gospodarcze zainteresowane przedstawieniem swojej oferty. W seminarium wzięły udział następujące firmy: REMPOL Sp. z o. o.; KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI Sp. z o.o.; PRO NOVUM Sp. z o. o.; ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA; AQUAdem Polska Sp. z o. o.; SEMPERTRANS BEŁCHATÓW Sp. z o. o. oraz przedstawiciel z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju z Urzędu Miasta Częstochowy. Sponsorami wydarzenia była firma: REMPOL Sp. z o. o. ; AQUAdem Polska Sp. z o. o. oraz REMID. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm za udział w seminarium.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/pg/wipitm/photos

10 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się Gala „Polscy Naukowcy Przyszłości”, podczas której zostały wręczone certyfikaty IV edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak.

Nominowani do tej nagrody byli dwaj pracownicy Politechniki Częstochowskiej - pisaliśmy o tym w poprzednim numerze naszego czasopisma. Ostatecznie jednym z laureatów, który otrzymał to wyróżnienie, został pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz. Nagroda została przyznana za realizację projektu pt. „Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozję”. Przeprowadzone przez zespół naukowców Politechniki Częstochowskiej pod kierownictwem laureata badania teoretyczne i eksperymentalne procesu walcowania prętów bimetalowych Mg/Al z uwzględnieniem badań odporności na korozję umożliwiły określenie wpływu parametrów procesowych (głównie temperatury procesu i wartości odkształcenia) i zjawisk zachodzących w trakcie procesu walcowania prętów Mg/Al. Umożliwiło to określenie schematu płynięcia poszczególnych warstw pasma bimetalowego, zapewniając jego sterowanie w taki sposób, aby otrzymać równomierny rozkład aluminiowego plateru na magnezowym rdzeniu oraz wysoką wytrzymałość złącza, co zwiększyło odporność na korozję w porównaniu do prętów wytwarzanych ze stopów magnezu. W trakcie gali, oprócz wręczenia certyfikatów laureatom, odbyła się również dyskusja na temat „Gorąca gra o przyszłość” z „Naukowcami Przyszłości” Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019. Tematyka dyskusji dotyczyła zagadnień komercjalizacji innowacji a potrzeby rynku, a w szczególności: - Jak osiągnięcia nauki wpłyną w przyszłości na życie społeczne i gospodarcze? - Relacje między nauką a biznesem - razem czy osobno? - Kariera naukowca - w Polsce czy za granicą? - Naukowcy w biznesie - jak sobie radzą? Prowadzącym dyskusję był Rafał Kunaszyk, wiceprezes Eurokreator T&C, międzynarodowy specjalista w zakresie planowania i zarządzania projektami krajowymi i międzynarodowymi. Uroczyste wręczenie statuetek w kategorii „Naukowiec Przyszłości” odbędzie się podczas IV Forum Inteligentnego Rozwoju, w dniach 28-29 listopada br. w Uniejowie.

Jak powszechnie wiadomo, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów naszej Uczelni kształceni są od 2012 roku optometryści w ramach kierunku fizyka techniczna. Specjalność ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość uzyskania atrakcyjnej pracy w gabinetach optycznych. Część absolwentów zatrudniona jest w znanych sieciach handlowych, takich jak: Vision Express, Dr. Marchewka, JZO, Johnson & Johnson czy Hoya, natomiast inni prowadzą własną działalność gospodarczą. Jednym z takich absolwentów jest mgr Grzegorz Romanik, który na co dzień prowadzi salon optyczny. Ponadto jako absolwent PCz posiada uprawnienia optometrysty i może dokonywać doboru okularów czy soczewek kontaktowych. Na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku Grzegorz Romanik został wolontariuszem, który wraz z grupą innych kolegów udał się w okolice Nairobi (Kenia) w celu przebadania wzroku miejscowej ludności. Kenia, podobnie jak inne kraje Afryki, boryka się z problemem ubóstwa i słabej opieki zdrowotnej, dlatego wolontariusze z Polski pospieszyli tam z pomocą. Grzegorz Romanik wraz z kolegami, kilka miesięcy przed wyjazdem, prowadził zbiórkę.

15 lipca 2019 r. na Wydziale Inżynierii produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Tytuł magistra uzyskało: 15 studentów studiów dziennych oraz 6 studentów studiów zaocznych, natomiast tytuł inżyniera uzyskało 5 studentów studiów zaocznych i jeden student studiów dziennych.

Władze Wydziału składają wszystkim dyplomantom gratulacje z okazji uzyskania tytułu zawodowego magistra i inżyniera!
Niech wiedza i umiejętności zdobyte na naszej Uczelni, owocują dla Państwa przez wiele lat!

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.