Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniach 28-29 listopada 2019 r. odbyło się w Uniejowie IV Forum Inteligentnego Rozwoju. Podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostały wręczone statuetki Laureatom oraz podmiotom, którzy w swej pracy zawodowej ukierunkowani są innowacyjne rozwiązania, dzięki którym zapewniony będzie zrównoważony rozwój naszego kraju. Nagrody zostały przyznane w dziewięciu kategoriach: naukowiec przyszłości, innowacyjne technologie przyszłości, samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, instytut przyszłości, dyrektor instytutu przyszłości, innowacje w edukacji, prezes wizjoner oraz rodzima uznana marka.
Kapituła przyznająca nagrody w kategorii naukowiec przyszłości zadecydowała, że w bieżącym roku uhonoruje naukowców, którzy w swej pracy zawodowej zajmują się m.in. badaniami podstawowymi. Badania takie w wielu przypadkach stanowią podstawę przyszłościowych innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do przemysłu.
Jednym z Laureatów w kategorii naukowiec przyszłości został prof. Sebastian Mróz kierownik Katedry Metalurgii i Technologii Metali na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Nagroda została przyznana za realizację projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt. „Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozję”.
W bieżącym roku w forum wzięło udział 400 osób, m.in. naukowców, przedsiębiorców oraz samorządowców. W ramach forum odbyło się kilkanaście paneli dyskusyjnych i wykładów, których tematyka dotyczyła m.in.: Badania i technologie przyszłości – łańcuchy wartości, DNA Przywódcy, Efektywne partnerstwo dla innowacji – ścieżki współpracy, Patent na innowacyjność, Studia i zawody przyszłości w obliczu sztucznej inteligencji, Badania i technologie przyszłości – od pomysłu do produktu.

W dniu 14.11.2019 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odbyła się pierwsza otwarta konferencja pt. RODO contra ADMINISTRATOR, zorganizowana we współpracy Wydziału ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SIODO.

Konferencja inaugurowała zawarte w dniu 07.10.2019 roku porozumienie w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej związanej z ochroną prywatności  i bezpieczeństwa danych osobowych, w nowej rzeczywistości prawnej, edukacyjnej i technologicznej. Umowę ze strony Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych podpisał Pan Jarosław Feliński  ­– Prezes Zarządu SIODO oraz Pan Przemysław Kuczkowski – Wiceprezes Zarządu SIODO, natomiast ze strony Wydziału Pan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz.– Dziekan WIPiTM.
Celem konferencji było omówienie problemów związanych z wdrażaniem i stosowaniem przepisów RODO przez administratorów oraz wymiana doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Podczas konferencji zaprezentowano prawne, organizacyjne, a także techniczne aspekty ochrony danych, co wskazywało na jej interdyscyplinarny charakter, zgodny z ideą szkolnictwa wyższego. Konferencję otworzył oraz objął Honorowym Patronatem JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, który podczas swojego wystąpienia wskazał na doniosłość tematu i potrzebę dyskusji w przedmiocie konferencji oraz życzył wszystkim zebranym owocnych obrad. Przybyłych na Wydział gości przywitał także Dziekan – dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz.
Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać merytorycznych wystąpień oraz zadać pytania związane z treścią wystąpień. W wydarzeniu wzięło udział 5-cioro prelegentów. Byli to doświadczeni praktycy, realizujący m.in. funkcje i zadania Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz Audytorów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. W kolejności referaty wygłosili:

1.      Jarosław Feliński – Prezes Zarządu SIODO, ADMINISTRATOR votum separatum RODO – zakres wystąpienia obejmował: Zasady ochrony danych osobowych w zarysie, Rodowód regulacji RODO, IODO, DODO, Przesłanki przetwarzania i ograniczenia, ADO, IODO = odpowiedzialność.

2.      Przemysław Kanikowski – Członek SIODO, AUDYT przeciw RODO – zakres wystąpienia obejmował: Metodykę audytu, Zakres audytu, Techniki audytu, Przepisy o audytach Bezpieczeństwa Informacji.

3.      Piotr Kitela – Sekretarz SIODO i Dawid Czerw – Członek Zarządu SIODO, Zagrożenie contra PRYWATNOŚĆ – zakres wystąpienia obejmował: Pojęcia zagrożenia dla BI, Zadania IODO w identyfikacji zagrożeń, Metody badania zagrożeń, Symulacje  kryteriów  BI – studium przypadku.

4.      Michał Pałęga – Inspektor Ochrony Danych Osobowych PCz, IODO & ASI versus RODO, – zakres wystąpienia obejmował: Pojęcie nadzoru IT, Współdziałanie IODO i ASI, Zadania służb IT wg RODO i ustaw, Obowiązki IODO, ASI i pracowników a RODO.

Po sesji wystąpień odbył się Panel dyskusyjny. W roli ekspertów doradzającym uczestnikom konferencji wystąpili Członkowie SIODO, w osobach:
Jarosław Feliński, Ewa Felińska, Przemysław Kanikowski, Janusz Malinowski, Arkadiusz Papuga, Dawid Czerw, Piotr Kitela. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat, potwierdzający udział w Konferencji.

JM Rektor Politechniki Częstochowskiej oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów składają serdeczne podziękowania Władzom oraz Członkom Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SIODO za merytoryczny wkład w przygotowanie konferencji oraz pełen profesjonalizm organizacyjny.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, aktywność podczas konferencji oraz zadawanie pytań. Mamy nadzieję, że Prelegentom oraz Ekspertom SIODO udało się wyjaśnić wszystkie nurtujące Państwa wątpliwości w zakresie prawidłowego przestrzegania przepisów RODO oraz zapewniamy Państwa o kontynuacji i cykliczności goszczenia Przedstawicieli Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SIODO w murach Politechniki Częstochowskiej.

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się z relacją z Konferencji umieszczoną na stronie SIODO: https://www.siodo.pl/politechnika-czestochowska-oraz-stowarzyszenie-inspektorow-ochrony-danych-osobowych-konferencja-pt-

 Autor: dr inż. Michał Pałęga

 

Studenci naszego Wydziału kierunków: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Inżynieria Bezpieczeństwa i Higiena Pracy oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz należący do Studenckiego Koła Naukowego „BeHaP” w dniu 6 listopada 2019 roku pod opieką dr inż. Joanny Michalik, dr inż. Doroty Wojtyto oraz dra inż. Michała Pałęgi wzięli udział w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego „PRZEJAZD 19”. Jest to wydarzenie o randze wojewódzkiej, a nasz Wydział ze względu na kilkuletnią współpracę ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach miał zaszczyt brać w nim czynny udział.
Ćwiczenie w tym roku odbyło się w Starym Cykarzewie w powiecie częstochowskim. Polegało na symulacji zderzenia cysterny kolejowej z autokarem wiozących studentów na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Zasadniczym celem było przećwiczenie koordynacji wszystkich służb biorących udział w sytuacji kryzysowej.
Studenci naszego Wydziału pełnili rolę pozorantów, tzn. osób ciężko rannych, śmiertelnych i nieznacznie rannych uwięzionych w przewróconym autobusie, którym trzeba było udzielić pierwszej pomocy, przeprowadzić ewakuację, segregację oraz przetransportować do szpitala lub innych bezpiecznych miejsc. Dodatkowo straż pożarna musiała się zmagać z wyciekiem oleju napędowego z cysterny.
W stan najwyższej gotowości zostały postawione wszystkie służby. Na miejsce wezwano ponad 20 jednostek straży pożarnej, a także specjalną jednostkę chemiczną, która musiała rozpoznać substancję wylewającą się z cysterny, a następnie skutecznie ją zneutralizować.
Strażacy musieli uwolnić osoby uwięzione we wraku autobusu. Używali do tego specjalistycznego sprzętu. Postawiono specjalne namioty dla ofiar wypadku i policji, aby mogła ona prowadzić czynności dochodzeniowe. Strażacy postawili również centrum dowodzenia. Miejsce zdarzenia zabezpieczali Policja oraz Wojska Obrony Terytorialnej.
Ćwiczenie przebiegło sprawnie i bardzo realistycznie z dużym zaangażowaniem wszystkich uczestników. Na uwagę zasługuje bardzo dobry obieg informacji, który pozwalał na szybkie reagowanie.
Duże wyrazy wdzięczności kierujemy do naszych studentów, którzy wykazali się wspaniałą grą aktorską. Z pewnością wiedzę, którą zdobyli podczas ćwiczenia będą mogli wykorzystać w praktyce oraz w swojej dalszej karierze zawodowej.
Nasz Wydział współpracuje z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego już od kilku lat, a efekty są jak najbardziej owocne. To już nie pierwsze przedsięwzięcie podjęte przez nasz Wydział w tym zakresie. W roku 2015 w ramach wojewódzkiego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego „KWARANTANNA 2015” studenci również pełnili rolę osób narażonych na chorobę zakaźną, a Politechnika Częstochowska udostępniła swoją infrastrukturę na czas ćwiczenia

            Dziękujemy serdecznie organizatorom ćwiczenia, jak również Panu Rektorowi i Dziekanowi Wydziału za wsparcie. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania.

Wszystkie zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć tutaj:

https://business.facebook.com/pg/wipitm/photos

lub

https://photos.app.goo.gl/HsEj9Tu7ZXNLwHH58

Informacje w prasie:

https://dziennikzachodni.pl/pociag-staranowal-autobus-na-przejezdzie-kolejowym-w-starym-cykarzewie-to-symulacja-wypadku-i-wojewodzkie-cwiczenia/ar/c1-14560333

http://powiatczestochowski.pl/mykanow/wojewodzkie-cwiczenie-z-zakresu-zarzadzania-kryzysowego-przejazd-19/

https://www.miejska.info.pl/2019/11/06/wojewodzkie-cwiczenia-w-starym-cykarzewie/

http://zyciemykanowa.pl/solectwa/w-starym-cykarzewie-pociag-zderzy-sie-z-autobusem-w-ramach-cwiczen/

 

 

W dniu 08.11.2019r  klasa III A z II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu, uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. W wycieczce brało udział 34 uczniów.  Uczniowie mieli okazję zobaczyć laboratorium mikroskopii – mikroskopy elektronowe i  badania w skali nanometrycznej, laboratorium automatyki i druku 3D oraz porozmawiać z wykładowcami na temat pracy uczelni oraz zajęć i kierunków znajdujących się na politechnice.  Uczniowie wzięli również  udział w zajęciach w laboratorium chemicznym wykonując samodzielnie doświadczenia chemiczne, których celem było zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu chemii ogólnej.

Dziękujemy uczniom za udział w zajęciach.

https://www.malczewska.com/aktualnosci/136

23 października na naszym Wydziale odbyły się pokazy z optyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie. Pokazy z optyki były prowadzony po angielsku dla uczniów oraz ich gości zagranicznych obecnych w ramach programu Erasmus. Pokazy poprowadzili pracownicy z katedry Fizyki - dr inż. Jakub Rzącki oraz dr inż. Konrad Gruszka.
Dziękujemy uczniom za udział w pokazach

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.