Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

13 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW – IWIS 2019,
w dniach 14÷16.10.2019 r. w Warszawie.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje.

Nagrodę (SREBRNY MEDAL) uzyskał dr hab. inż. Konrad Laber

dla rozwiązania pt. „Technologia walcowania walcówki o zwiększonej plastyczności do odkształcania na zimno”.
Przedmiotem rozwiązania jest określenie parametrów walcowania oraz kontrolowanego chłodzenia walcówki o średnicy 5,5 mm ze stali do spęczania na zimno w gatunku 20MnB4, które  zapewniają otrzymanie wysokojakościowego produktu o równomiernej drobnoziarnistej mikrostrukturze bez wyraźnych cech pasmowości, o podwyższonej odkształcalności na zimno, porównywalnej z wyrobami oferowanymi przez wiodących producentów światowych. Istotną kwestią jest rozwiązanie problemu numerycznego i fizycznego modelowania analizowanego procesu walcowania z wykorzystaniem dostępnego na rynku oprogramowania i aparatury badawczej, uwzględniając jej ograniczenia w zakresie stosowanej wartości całkowitego odkształcenia, prędkości odkształcenia oraz czasów przerw pomiędzy kolejnymi odkształceniami. Ważnym osiągnięciem o charakterze aplikacyjnym jest określenie parametrów technologii wytwarzania walcówki w zakresie temperatury pasma oraz prędkości chłodzenia dla konkretnego asortymentu, na podstawie dogłębnej i wieloaspektowej analizy wpływu parametrów procesu walcowania na mikrostrukturę oraz własności badanego materiału. Opracowana technologia zapewnia otrzymanie gotowej walcówki o korzystnym kompleksie własności mechanicznych i technologicznych. Podwyższenie dotychczas stosowanej temperatury pasma ze stali 20MnB4 w bloku RSM z 800°C do 850°C wpływa bezpośrednio na obniżenie parametrów energetyczno-siłowych procesu walcowania. To powinno wpłynąć na mniejsze zużywanie się wykrojów oraz na obniżenie całkowitych kosztów produkcji.
Opracowana technologia może być wdrożona w zakładach zajmujących się przetwórstwem metali, w których znajdują się nowoczesne walcownie walcówki wyposażone w wysokoprędkościowe bloki walcownicze oraz rozbudowane systemy, kontrolowanego chłodzenia. Otrzymane wyniki badań modelowych i przemysłowych mogą być wykorzystane do opracowania instrukcji i wytycznych technologicznych walcowania walcówki ze stali niskowęglowych o podwyższonej zdolności do odkształcania na zimno. Na ich podstawie możliwe jest określenie optymalnych parametrów procesu walcowania i przyspieszonego, kontrolowanego chłodzenia  odkształcanego pasma, które zapewniają otrzymanie wymaganych własności mechanicznych i technologicznych walcówki ze stali 20MnB4 z uwzględnieniem wyposażenia technologicznego konkretnej walcowni.


Nagrodę (BRĄZOWY MEDAL) uzyskali: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz, dr hab. inż. Piotr Szota, prof.PCz., dr inż. Jacek Michalczyk, dr inż. Andrzej Stefanik

dla rozwiązania pt. „Przyrząd do badań złożonego stanu odkształcenia w materiałach”.


International Trade Fair „Ideas – Inventions – New Products”,
w dniach 29.10÷02.11.2019 r. w Norymberdze.

Międzynarodowa wystawa iENA jest jedną z największych wystaw wynalazców.
W ciągu ostatnich 70 lat zaprezentowano już około 30 000 wynalazków na międzynarodowych targach wynalazków i nowych produktów w Norymberdze.
W tym roku ponownie przedstawiono około 800 wynalazków z całego świata.

Nagrodę (BRĄZOWY MEDAL) uzyskali: prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz, dr hab. inż. Piotr Szota, prof.PCz., dr inż. Jacek Michalczyk, dr inż. Andrzej Stefanik

dla rozwiązania pt. „Przyrząd do badań złożonego stanu odkształcenia w materiałach”.
Przedmiotem wynalazku, za który zespół pracowników Katedry Metalurgii i Technologii Metali otrzymał nagrody na dwóch międzynarodowych wystawach jest przyrząd do badań złożonego stanu odkształcenia w materiałach, tj. badań plastyczności materiałów oraz wytrzymałościowych prób skręcania, a także zmian strukturalnych wywołanych odkształceniem plastycznym, zwłaszcza dla wyrobów metalowych przy stosowaniu dużych odkształceń plastycznych i złożonej drogi odkształcenia polegającej na jednoczesnym ściskaniu, skręcaniu i wyciskaniu materiału próbki. Przyrząd wg wynalazku może być stosowany w urządzeniach typu plastometr skrętny lub w maszynach wytrzymałościowych mających możliwość jednoczesnego osiowego posuwu i obrotu narzędzi.
Celem wynalazku było opracowanie przyrządu, za pomocą którego podczas jednoczesnego posuwu i obrotu stempla możliwe będzie nie tylko przeprowadzenie procesu ściskania i skręcania materiału, ale również odkształcania w kierunku przeciwnym do posuwu stempla roboczego, podczas którego materiał od samego początku badania aż do jego końca będzie poddawany skręcaniu.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.