Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Możliwości badawcze:

- badania ceramicznych materiałów sypkich(surowce, stłuczka szklana, popioły lotne, pyły, żużle, itp.):

 • oznaczanie składu chemicznego,
 • oznaczanie składu fazowego,
 • oznaczanie składu ziarnowego (granulometrycznego),
 • oznaczanie powierzchni właściwej (miałkości),
 • oznaczanie gęstości nasypowej,
 • oznaczanie gęstości nasypowej z usadem.

- badania materiałów ceramicznych, w tym szkieł:

 • analiza mikrostruktury,
 • oznaczanie składu chemicznego,
 • oznaczanie składu fazowego,
 • oznaczanie odporności termicznej (wytrzymałości termicznej)
 • wyznaczanie temperatury mięknięcia (Tg) i temperatury mięknięcia dylatometrycznego,
 • oznaczanie odporności chemicznej,
 • oznaczanie gęstości,
 • oznaczanie porowatości (otwartej, zamkniętej),
 • oznaczanie nasiąkliwości,
 • oznaczanie mrozoodporności,
 • oznaczanie odporności na ściskanie,
 • oznaczanie odporności na zginanie,
 • oznaczanie twardości,
 • oznaczanie odporności na zarysowanie.

- technologie wytwórcze: topienie, spiekanie, spienianie materiałów ceramicznych

 • badania materiałoznawcze

- badania szerokiej gamy materiałów metalicznych wzbogacanych cząstkami dowolnego materiału ceramicznego, badania powłok ceramicznych oraz powłok ceramiczno-metalicznych,w tym także powłok natryskiwanych cieplnie:

 • oznaczanie składu chemicznego,
 • oznaczanie składu fazowego,
 • analiza mikrostruktury,
 • ocena własności mechanicznych i technologicznych.

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.