Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Misa spiekalnicza W laboratorium znajdują się dwa stanowiska: Stanowisko przygotowania i określania własności mieszanki rudnej oraz Stanowisko spiekania mieszanki rudnej i badania własności mechanicznych spieku. W skład stanowisk wchodzą następujące urządzenia: zestaw do analizy sitowej, młyn kulowy, młyn palcowy, stół do przygotowania mieszanki do procesu spiekania, mieszalnik talerzowy, urządzenie do pomiaru przewiewności mieszanki rudnej, stół z misą spiekalniczą, system pomiarowy (temperatury na wysokości warstwy spiekanej mieszanki, podciśnienia pod rusztem), układ ssący, wieża zrzutowa do pomiaru wytrzymałości spieku.
Laboratorium służy do przygotowania i badania surowców wykorzystywanych w procesie spiekania rud żelaza i procesie wielkopiecowym. Na stanowiskach można dokonać odpowiedniego przygotowania mieszanki spiekalniczej pod względem: uziarnienia - możliwość rozdrobnienia surowców w młynie kulowym do potrzebnej do badań wielkości ziarna, należytego wymieszania składników - mieszanie może odbywać się zarówno w sposób ręczny (na stole do mieszania mieszanki rudnej) lub automatyczny (w mieszalniku talerzowym), odpowiedniego zgrudkowania mieszanki - mieszanie w mieszalniku talerzowym z dodatkiem wody. Zgrudkowany materiał można poddać badaniu przewiewności w urządzeniu do pomiaru przewiewności umożliwiającym określenie czasu przesysania pewnej objętości powietrza przez warstwę mieszanki o znanej powierzchni i wysokości. Przygotowana mieszanka rudna jest spiekana w misie spiekalniczej o średnicy 100 mm i wysokości spiekanej warstwy 300 mm. Spieczona mieszanka jest następnie poddawana badaniom pod względem własności wytrzymałościowych. Otrzymane wyniki oraz mierzone podczas spiekania parametry procesu pozwalają na określenie wartości technologicznych i ekonomicznych procesu spiekania. W przypadku zastosowania rury kwarcowej istnieje możliwość bezpośredniej obserwacji procesu spiekania. Badanie własności mechanicznych spieku jest wykonywane tzw. metodą zrzutową.
 
Opiekun laboratorium: Dr inż. Artur Hutny
 
 
 
 
 
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.