Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Laboratorium pirometalurgicznych metod recyklingu metali – realizowane są badania dotyczące nowoczesnych metod wysokotemperaturowej (do około 1600oC) tzw. głębokiej rafinacji metali w celu zapewnienia wysokiego stopnia czystości metalurgicznej stali i stopów specjalnego przeznaczenia, przy zastosowaniu aktywnych reagentów, np. stopów wapnia i baru, w warunkach pod- i nadciśnienia fazy gazowej. Prowadzone są również badania piorometalurgicznych procesów mających na celu odzysk i recykling metali z odpadów przemysłu hutniczego i materiałów poeksploatacyjnych.

Oporowy piec laboratoryjny typu GD – 1  przeznaczony jest do realizacji zajęć laboratoryjnych i prac naukowo – badawczych dotyczących przebiegu procesów w wysokich temperaturach i w atmosferze gazowej o kontrolowanym składzie chemicznym.  Elementem grzewczym jest rura grafitowa o średnicy 56 mm, wewnątrz której na trzpieniu grafitowym umieszczany jest tygiel z próbką metalu (do 1kg) lub metalu i żużla. Układ ten pozwala na pracę ciągłą w temperaturach do 1873K. Piec wyposażony jest w systemy regulacji składu atmosfery gazowej oraz komputerowej rejestracji wartości temperatury i ciśnienia wewnątrz komory pieca (do 0,8 MPa). Komora pieca jest hermetyczna, możliwa jest więc praca w warunkach pod- i nadciśnienia fazy gazowej (piec wyposażony jest w pompę próżniową). Zastosowanie nadciśnienia gazu obojętnego pozwala na ograniczenie strat łatwo parujących w wysokich temperaturach reagentów, np. wapnia.

 

Opiekun laboratorium: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Derda

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.