Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W laboratorium  prowadzone są  badania hydrometalurgicznych procesów  odzysku metali z materiałów metalonośnych. Badania obejmują w szczególności procesy ługowania metali z odpadów poprodukcyjnych (żużle, pyły, szlamy) i zużytych wyrobów  (katalizatory, baterie i akumulatory, szkła odpadowe CRT) oraz procesy separacji jonów metali z uzyskanych roztworów na drodze ekstrakcyjnej lub transportu przez ciekłe membrany.


Chemiczny Reaktor Laboratoryjny  (The Laboratory Chemical Reactor)


I. Stanowisko do badań procesów ługowania
Dysponujemy Nowoczesnym Reaktorem Laboratoryjnym ze szkła borosilikatowego. Reaktor służy do przeprowadzania reakcji homogenicznych w fazie ciekłej (np. ługowania odpadów ciekłych) lub heterogenicznych w układzie ciecz-ciało stałe (np. ługowanie odpadów stałych tj. szkieł odpadowych, pyłów, żużli itp.). System składa się z reaktora z oprzyrządowaniem HEL z płaszczem grzejno-chłodzącym. Dodatkowe oprogramowanie umożliwia  rejestrację i kontrolę prędkości obrotów mieszadła, temperatury, dozowania cieczy oraz wprowadzanie planów wraz z możliwością wprowadzania zmian w planie podczas procesu bez jego zatrzymywania. Reaktor posiada możliwość rozszerzenia o dodatkowe sondy i interfejsy oraz moduły oprogramowania do ich obsługi i kontroli. Możliwy jest również automatyczny pobór prób. Oprócz reaktora laboratorium wyposażone jest w urządzenia umożliwiające przygotowanie próbek stałych do badań (kruszarka, analizator sitowy) Możliwe jest również wykonanie analizy ilościowej roztworów powstających w procesach hydrometalurgicznych na spektrometrze emisyjnym Agilent MP-AES 4200 sterowanego za pomocą oprogramowania MP Expert, w którym do wzbudzenia pierwiastków wykorzystywana jest plazma azotowa indukowana mikrofalowo.

II. Stanowisko do badań procesów ekstrakcji ciecz-ciecz
    W laboratorium mamy możliwość przeprowadzenia badań procesu ekstrakcyjnego rozdzielania jonów metali z roztworów poprzemysłowych. Procesy ekstrakcji obejmują dwa etapy:
1. badania równowagowe mające na celu określenie warunków prowadzenia procesu ekstrakcyjnego rozdziału jonów,
2. symulacja laboratoryjna trzystopniowego przeciwprądowego procesu ekstrakcyjno – reekstrakcyjnego typu mieszalnik – odstojnik.
Laboratorium wyposażone jest w wytrząsarkę typu WU-4 pozwalająca na równoczesne wytrząsanie kilkunastu próbek.

III. Stanowisko do badań procesów transportu jonów metali przez ciekłe membrany SLM i PIM
Zestaw laboratoryjny umożliwia badanie procesów przenoszenia jonów przez ciekłe membrany typu SLM (immobilizowane ciekłe membrany unieruchomione (ang.: Supported Liquid Membrane) oraz polimerowe membrany inkluzyjne (ang.: Polymer Inclusion Membrane - PIM). Procesy transportu przez ciekłe membrany  pozwalają na rozdzielenie mieszaniny jonów i selektywne ich wydzielenie. Zestaw badawczy składa się z naczyńka pomiarowego z aparatem mieszającym. W laboratorium istnieje możliwość samodzielnego syntezowania ciekłych membran typu PIM wykorzystywanych do badań selektywnego transportu jonów przez membrany.


Opiekun laboratorium: Dr Bernadeta Gajda

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.