Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zakład Energooszczędnego Nagrzewania Wsadu dysponuje specjalistycznym laboratorium, umożliwiającym badania straty stali oraz przyczepności zgorzeliny dla dowolnych technologii nagrzewania.

Wyposażenie laboratorium obejmuje następujące urządzenia i przyrządy pomiarowe:

  • Piec elektryczno-gazowy KS 520 do nagrzewania próbek.
  • Piec elektryczno gazowy do nagrzewania próbek.
  • Przyrząd do zbijania zgorzeliny.
  • Wagi elektroniczne.
  • Komputerowe stanowiska do prowadzenia pomiarów, archiwizacji, obróbki i analizy wyników pomiarów wraz z nowoczesnym oprogramowaniem.

Możliwe są badania dla dowolnie założonej (obliczonej) zmiany temperatury wsadu w czasie i dowolnego składu spalin w procesie nagrzewania. Należy stwierdzić, że dla tych samych warunków nagrzewania (temperatura w czasie, skład spalin) strata stali odniesiona do jednostki powierzchni jest jednakowa w piecu przemysłowym i laboratoryjnym.

Możliwe są badania wpływu na wyniki pracy pieca takich parametrów procesu jak: rodzaj pieca, szybkość podgrzewania, wydajność pieca, grubość wsadu, początkowa i końcowa temperatura wsadu, wartość stosunku nadmiaru powietrza i rozkład tej wartości w czasie nagrzewania.

W laboratorium prowadzone są badania w zakresie przyczepności zgorzeliny do podłoża stalowego. Dla realizacji tych badań opracowano metodykę pomiarów przyczepności, zarówno dla wsadu zimnego, jak i gorącego. Zaprojektowano i wykonano zespół stanowisk umożliwiających nagrzewanie wsadu oraz pomiar przyczepności zgorzeliny.
W Zakładzie Energooszczędnego Nagrzewania Wadu prowadzone są prace teoretyczne i badawcze w zakresie wpływu technologii procesu nagrzewania na zużycie ciepła i emisję gazów szkodliwych.

 Opiekun laboratorium: dr inż. Jarosław Boryca

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.