Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Monument FIDES et RATIO


3 pażdziernika 2011 roku na wewnętrznym dziedzińcu Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów został odsłonięty monument FIDES et RATIO, którego autorami są profesorowie Władysław Dudek z ASP Kraków i Zbigniew Piłkowski z Politechniki Częstochowskiej. Zasadniczym elementem monumentu jest popiersie Jana Pawła II, dłuta prof. Dudka, znanego monumentalisty, autora wielu pomników Jana Pawła II w Polsce i na świecie m.in. na Jasnej Górze, w Rawennie i Nowym Jorku.


Prof. Władysław Dudek przedłożył widzowi nową propozycję wizerunku Papieża: mędrca, filozofa, a zarazem zatroskanego Ojca. Treść jego przekazu jest zarówno prosta, jak i piękna. I chociaż odbiorca postrzega dzieło poprzez pryzmat własnych przemyśleń to jednak poddaje się urokowi tego wizerunku, niezwykle sugestywnie korespondującego z główną ideą monumentu, ideą 13 encykliki Jana Pawła II : Fides et Ratio (Wiara i rozum) poprzez ukazanie Papieża w chwili głębokiego wewnętrznego skupienia, zamyślenia, duchowego odlotu w obszary jemu tylko wiadome, gdzie nie ma sprzeczności między wiarą i nauką, prawdą i tajemnicą, wiedzą i pokorą. Sądzę, że wspólnie zrealizowaliśmy naprawdę dobry monument o filozoficznym przesłaniu. Jak napisał jeden z dziennikarzy: „To chyba najbardziej dyskretny a jednocześnie najbardziej inspirujący ze wszystkich wizerunków papieskich w Częstochowie” Należy podkreślić, że powstał on dzięki grupie ludzi ze Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Częstochowskiej, którzy przedsięwzięcie wsparli ideowo, materialnie i wykonawczo. Podziękowania należą się także trzem przedsiębiorstwom (BrązArt Pleszew, Polrem Myszków, AntMar Kalej) za życzliwość dla tej inicjatywy. Zapewniam, że jakiekolwiek wykorzystanie na ten cel środków finansowych Wydziału, czy Uczelni nie miało miejsca.

Zbigniew Piłkowski


Jak powstawał monument Jana Pawła II w Politechnice Częstochowskiej

Kwiecień 2005
Śmierć Jana Pawła II. Prezydent i Rada Miasta Częstochowy uchwałą z dn.18.04.2005 postanawiają uczcić Wielkiego Rodaka pomnikiem na Placu Daszyńskiego w Częstochowie. Prezydent powołuje mnie na doradcę w tym temacie.

Maj 2005
24.05. Pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika JPII w Częstochowie. Zostaję powołany na Przewodniczącego Jury i zobowiązany do opracowania Regulaminu Konkursu Rzeźbiarskiego. Powołuję 10 osobowe eksperckie jury (m.in. wszyscy dziekani ASP w Polsce). Ogłoszony zostaje Konkurs.

Listopad 2005
Zakończenie I Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego na pomnik Jana Pawła II w Częstochowie. Wynik konkursu - bez rozstrzygnięcia. Zostaje rozpisany II OKR. Wśród 38 nadesłanych projektów zwraca moją uwagę projekt popiersia o godle „XXX”. Jak się okazuje jest to popiersie JPII projektu prof. Władysława Dudka z Krakowskiej ASP. Podejmuję starania o pozyskanie tego projektu dla Galerii Sztuki Odlewniczej. Starania zakończone sukcesem.

Sierpień 2007
Udaję się do Krakowa po model autorski projektu prof. W. Dudka. Przeprowadzam działania techniczne związane z kopiowaniem modelu; po tym - zwrot modelu do Krakowa.

2007 - 2008
Zaangażowanie w realizację głównego pomnika JPII w Częstochowie (odsłona 8 października 2008).

Lipiec – wrzesień 2009
Poszukiwanie właściwej formy prezentacji popiersia. Pierwsze rysunki projektowe. Kilka wariantów koncepcyjnych. Decyzja: cokołowanie na granitowej surowej skale z pionowym wspornikiem, lokowanej na również granitowej, szlifowanej bazie. Poszukiwanie skały na granitowy cokół.

Sierpień – wrzesień 2009
Prace nad modelem technologicznym popiersia JPII. Zakup brązu.

Listopad 2009
Zrealizowany odlew popiersia JPII zostaje długotrwale wystawiony do oceny w Galerii Sztuki Odlewniczej. Odlew wykonała zaprzyjaźniona odlewnia artystyczna BrązArt z Pleszewa z dostarczonego modelu i brązu.

2009 – 2010
Popiersie dalej eksponowane w GSO. Brak decyzji i środków na realizację monumentu. Oczekiwanie na beatyfikację JPII i korzystny klimat dla upamiętnienia Jego postaci.

Marzec 2011
Podjęcie uchwały przez Radę Wydziału IPMiFS w sprawie lokalizacji monumentu na wewnętrznym dziedzińcu wydziału (uchwała nr 425/2011 z dn.29.03.2011).

Kwiecień 2011
Wizualizacja komputerowa projektu monumentu dla Rady Wydziału.

Maj 2011
Rozpoczęcie prac fundamentowych (zakończenie – sierpień). Prace fundamentowe wykonała nieodpłatnie firma Polrem p. inż. Andrzeja Pluty.

Wrzesień 2011
Dwukrotny montaż wstępny monumentu u wykonawcy. Transport elementów pomnika na miejsce posadowienia. Montaż końcowy pomnika. Wykonawca prac kamieniarskich: firma AntMar z Kalei k/Częstochowy (Antoni Kołodziej).

3 października 2011
Odsłonięcie monumentu w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego na Wydziale.

Pomnik w mediach
Kilka zdjęć z uroczystości otwarcia

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.