Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

   
 
   

 


 

 
 

 
 
 
 
   
         
       


Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SIODO a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 07.10.2019 r. Umowę ze strony Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych podpisał Prezes Zarządu SIODO Pan Jarosław Feliński oraz Wiceprezes Zarządu SIODO Pan Przemysław Kuczkowski, natomiast ze Wydziału: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz. Umowa dotyczy współpracy w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. W ramach podpisanej Umowy w dniu 14.11.2019 r. zorganizowano na Wydziale pierwszą otwartą konferencję pt. RODO contra ADMINISTRATOR

Informacje o Stowarzyszeniu dostępne są na stronie: https://www.siodo.pl/


 

Porozumienie o współpracy pomiędzy TARGAMI KIELCE a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 26.06.2019r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego - Odział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 26.06.2019 r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Whirlpool  Company Polska Sp. z o.o. (Oddziałem w Radomsku), a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 28.01.2019r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz., natomiast ze strony firmy: Rafał Kozikowski - Dyrektora ZakładuPorozumienie o współpracy pomiędzy REMPOL Sp. z o.o. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 20.12.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz, natomiast ze strony firmy - Krzysztof Dudek – Prezesa Zarządu.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i naukowo-badawczej.


Porozumienie o współpracy pomiędzy ZAMET INDUSTRY a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 25.06.2019r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, natomiast ze strony firmy - Pan Artur Jeziorowski – Prezes Zarządu oraz Pan Rafał Komorowski  – Wiceprezes Zarządu

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i naukowo-badawczej.


Porozumienie o współpracy pomiędzy ALCHEMIA S.A. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 31.10.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz, natomiast ze strony firmy - Janusza Siemieniec i Marka Misiakiewicza – Wiceprezesów Zarządu.


UMOWA Konsorcjum Naukowego pomiędzy Politechniką Śląską a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 30.10.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz.


Umowa o współpracy nr 5/2018 pomiędzy Polską Grupą Odlewniczą PGO a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 02.07.2018 r.  Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Infrastruktury i Współpracy dr hab. inż. Michał Szota, natomiast ze strony PGO, przez Renatę Mokryńską - Prokurenta PGO S.A.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem praktyk i staży dla studentów oraz działalności rozwojowo-badawczej w zakresie wspólnej realizacji badań naukowych.Umowa o udostępnienie szkoleń zawarta 14.12.2017 r., aneks do umowy z dnia 30.09.2018 r.  Umowa przedłużona do 30.06.2020 r.
Umowa z  COMArch Spółka Akcyjna o udostępnienie szkoleń e-learning Comarch. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz.natomiast ze strony spółki Z. Rymarczyk - Wiceprezes Zarządu oraz M. Bajcara - Prokurent.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Zawiercie w Zawierciu i Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 28.06.2018 r. Umowę ze strony Politechniki Częstochowskiej podpisał, Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłodzki, ze strony Gminy Zawiercie, Dyrektor Wojciech Dziąbek, natomiast ze strony ZGK, Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o.  - Grzegorza Szydłowskiego.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, badawczo-rozwojowej i badawczo – wdrożeniowej.

Strony wyrażają wolę współdziałania na rzecz realizacji prac badawczych i wdrożeniowych oraz rozwijania współpracy pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorcami, w szczególności prowadzącymi działalność w Zawierciańskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, prowadzonym przez Agencję Rozwoju Zawiercia, będącą jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie.
www.park.zawiercie.eu/
www.zgkzawiercie.pl/
www.zawiercie.eu/


Porozumienie o współpracy pomiędzy ESYSTEM P.U.H. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 28.06.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Infrastruktury i Współpracy dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz. natomiast ze strony ESYSTEM P.U.H.Krzysztof Ciepiela - właściciela ESYSTEM P.U.H.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej,naukowo-badawczej i  badawczo – wdrożeniowej.Porozumienie o współpracy pomiędzy AKADEMIĄ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 11.07.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. natomiast ze strony Akademii, Prorektor ds. nauki Dr hab. Paweł Leszczyński, prof. AJP.

Celem umowy jest wykorzystanie potencjału i pozycji oraz doświadczeń i dorobku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów PCz i Wydziału Technicznego AJP dla dalszych działań służących dobru obu Stron.
Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Odlewnictwa w Krakowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 5.06.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Infrastruktury i Współpracy dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz. natomiast ze strony Instytutu Odlewnictwa, Dr inż. Tomasz Dudziak, Dyrektor IO.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, badawczo-rozwojowej i badawczo – wdrożeniowej.


Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą ZF Group a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 10.01.2018 r.
Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk i staży zawodowych dla studentów.


Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą CSF Poland Sp. z o.o. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 28.11.2017 r.  Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony CSF Poland Sp. z o.o. Dyrektor Zakładu - Maciej Szmit.

CSF Poland Sp. z o.o. to firma produkcyjna należąca do międzynarodowej grupy Cooper Standard Automotive, produkująca przewody niskociśnieniowe do układów chłodzenia oraz uszczelki do karoserii.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk i staży zawodowych dla studentów.


Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą MIKO-TECH Sp. z o. o. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 18.07.2017 r.  Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony MIKO-TECH Prezes Zarządu Spółki - Piotr Zwardoń.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej w obszarze inżynierii bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk i staży zawodowych dla studentów w obszarze inżynierii bezpieczeństwa.Porozumienie między Drukarnią Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Umowa zawarta w dniu 14.12.2016 r. Umowa dotyczy współpracy w obszarze działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przebiegu procesu produkcyjnego, informacji, osób i mienia, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Drukarni CZG - Prezes Zarządu dr Jerzy Łodziński.

Informacje o firmie dostępne są na stronie: www.czg.plPorozumienie między AQUAdem Sp. z o.o. w Katowicach, a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Umowa zawarta w dniu 21.12.2016 r. Umowa dotyczy współpracy w obszarze działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przebiegu procesu produkcyjnego, informacji, osób i mienia, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Spółki AQUAdem - Prezes Zarządu Jan Wagner.

Informacje o firmie dostępne są na stronie: www.aquadem.plPorozumienie o współpracy pomiędzy firmą AGRO-MASZ a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 22.04.2016 r. Umowa dotyczy prowadzenia współpracy w obszarze badawczo-rozwojowym.

http://www.agro-masz.eu/


Porozumienie o współpracy pomiędzy Hutą Łabędy S.A. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa dotyczy prowadzenia współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej w obszarze metalurgii i inżynierii materiałowej.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan Prof. dr hab. inż. Zbigniew Stradomski, natomiast ze strony Huty - Prezes Zarządu Zenon Górniak.Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Ośrodkiem Leczenia Chorób Oczu w Żorach a Instytutem Fizyki - Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 23.02.2017 r.
Umowa dotyczy prowadzenia współpracy dydaktycznej w celu poszerzenia wiedzy praktycznej studentów kierunku fizyka techniczna (specjalność optometria) i inżynieria biomedyczna, oraz studentów studiów podyplomowych dla optometrystów Politechnika kieruje tych studentów do odbycia zajęć specjalistycznych i praktyk zawodowych w Ośrodku Leczenia.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dyrektor Instytutu Fizyki Dr hab. Radosław Szczęśniak, natomiast ze strony Kliniki Okulistycznej - kierownik dr n. med. Adam Cywiński.
Koordynatorem ze strony Wydziału jest: dr Marcin Dośpiał.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "EUROMEDIC" w Częstochowie a Instytutem Fizyki - Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 23.02.2017 r.
Umowa dotyczy prowadzenia współpracy dydaktycznej w celu poszerzenia wiedzy praktycznej studentów kierunku fizyka techniczna (specjalność optometria) i inżynieria biomedyczna, oraz studentów studiów podyplomowych dla optometrystów Politechnika kieruje tych studentów do odbycia zajęć specjalistycznych i praktyk zawodowych w NZOZ Euromedic.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dyrektor Instytutu Fizyki Dr hab. Radosław Szczęśniak, natomiast ze strony NZOZ - Dyrektor dr n. med. Michał Nowak.
Koordynatorem ze strony Wydziału jest: dr Marcin Dośpiał.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Zawiercie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 14.11.2016 r. Umowa dotyczy prowadzenia współpracy w obszarze badawczym w zakresie działalności miasta w obszarze wspierania jego rozwoju gospodarczego i społecznego.Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą CADExpert Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 3.03.2010 r.
Umowa dotyczy prowadzenia współpracy w zakresie edukacji inżynierskiej w środowisku produktów firmy Autodesk. Współpraca obejmuje m.in.: prowadzenie szkoleń, egzaminów dla studentów i absolwentów Wydziału.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan Wydziału, natomiast ze strony CADExpert - Prezes Zarządu mgr Janusz Andrzejewski.
Koordynator szkoleń: dr inż. Szczepan Tomczyński.


Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Neapco Europe Sp.z o.o. z siedzibą w Praszce a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w 2014 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan Wydziału oraz Prorektor PCz, natomiast ze strony firmy- Martin Esser - Członek Zarządu.Porozumienie o współpracy naukowo- badawczej pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie - Wydział Nowych Technologii i Chemii a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w 2014 r. Umowę ze strony WAN podpisana przez Prof. Stanisława Cudziło.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w 2015 r. do 2017r. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan Wydziału, natomiast ze strony Urzędu Wojewódzkiego - Dyrektor Generalny - Marek Torabuła.

 


Porozumienie o współpracy pomiędzy Federalną Państwową Budżetową Edukacyjną Instytucją Szkolnictwa Wyższego "Lipiecki Państwowy Uniwersytet Techniczny” a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 14.03.2017 r.

Umowa dotyczy prowadzenia wspólnych programów naukowo-badawczych w zakresie opracowania i wytwarzania materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów, cechujących się wysokim poziomem własności technologicznych i użytkowych.

Współpraca naukowa z innymi ośrodkami zagranicznymi POROZUMIENIA ZE SZKOŁAMI

     
 

 Porozumienie o współpracy między I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 04.03.2020 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz., natomiast ze stronyLiceum Ogólnokształcącego, Dyrektor szkoły: mgr Bożena Bańska.

Porozumienie z I LO im. S.Żeromskiego z Zawiercia

Adres strony internetowej:

http://zeromski.szkola.pl/index.php
https://www.facebook.com/1lozeromski

 


 

Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 07.11.2019 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół, Dyrektor szkoły: mgr Marcin Ślęzak.

Porozumienie z ZSTiO

Adres strony internetowej: http://mechanik.civ.pl/

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: Technikum nr 4; Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2.
Adres: ul. Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry, Tel./fax: (32) 285-28-57; Dyrekcja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Porozumienie o współpracy między Zespołem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Zespołem Szkół im. W. Szymborskiej w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 22.02.2019 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz. oraz Prodziekan ds. Infrastruktury i Współpracy dr hab. inż. Michał Szota, prof.PCz, natomiast ze strony Zespołu Szkół, Dyrektor szkoły: mgr Marcin Sygiet oraz I Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia w Katowicach Halina Kasznia.

Porozumienie z ZDZ

http://www.szkoly.czestochowa.zdz.pl/

https://www.zdz.katowice.pl/Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. RE:ymonta a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 08.11.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz, natomiast ze strony Zespołu Szkół, Dyrektor szkoły: mgr Dariusz Zając.

Porozumienie z ZS

http://reymont.czestochowa.pl/


Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 08.11.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof.PCz, natomiast ze strony Zespołu Szkół, Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Urbańska-Golec.

Porozumienie z ZS1

https://zs1.wielun.pl/z/


Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 28.11.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan dr hab. inż. Michał Szota, prof.PCz,  natomiast ze strony Zespołu Szkół, Dyrektor szkoły: mgr Jerzy Maduzia.

Porozumienie z ZS6

https://zs6sobieski.pl/


Porozumienie o współpracy między Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 8.10.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan dr hab. inż. Michał Szota, prof.PCz,  natomiast ze strony Technikum, Dyrektor szkoły: mgr Janina Grewenda.

Porozumienie z Technikum SPSK.pdf

https://technikumczestochowa.spsk.pl/


Porozumienie o współpracy między IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 25.04.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. natomiast ze strony Liceum, Dyrektor szkoły: mgr Jadwiga Sipa.

Porozumienie o współpracy IV LO.pdf

http://www.sienkiewicz.czest.pl/


Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 16.02.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju  dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół w Łazach, Dyrektor szkoły: mgr Marzenie Orzoł.

Porozumienie o współpracy.pdf

http://www.gostek.eu/

informacje o współpracyPorozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 19.02.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju  dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół w Zawierciu, Dyrektor szkoły: mgr inż. Roman Kot.

Porozumienie o współpracy.pdf

http://bemzawiercie.pl/Porozumienie o współpracy między II Liceum Ogólnokształcącym K.K.Baczyńskiego w Radomsku a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 6.12.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony II L.O., Dyrektor szkoły: mgr inż. Sławomir Kowalczyk.

Porozumienie o współpracy Radomsko II LO.pdf

http://www.lo2.radomsko.pl/cms/Porozumienie o współpracy między Zespołem

Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku im. prof.J.Groszkowskiego a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 30.11.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych, Dyrektor szkoły: mgr inż. Adam Jałkiewicz .

Porozumienie o współpracy Radomsko ZSE-E.pdf

http://www.zse-e.edu.pl/


Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół w Krzepicach a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 28.11.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół w Krzepicach, Dyrektor szkoły, mgr Grzegorz Mastalerz.

Porozumienie o współpracy Krzepice.pdf

http://www.lo.krzepice.edu.pl/


Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 06.11.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Dyrektor szkoły: mgr Ewa Grodzicka.

Porozumienie o współpracy Radomsko.pdf

http://www.radomsko.edu.pl/Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 19.06.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony ZSP, mgr Lidia Łopusiewicz.

Porozumienie o współpracy. pdf

http://www.zsp2.piotrkow.pl/Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 6.06.2017 r. Umowę została ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony ZST mgr Rafał Piotrowski.

Porozumienie o współpracy. pdf

http://zst.czest.pl/

https://zst.czest.pl/informacja-o-wspolpracy/Porozumienie o współpracy między Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym "LIDER" w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 8.12.2016 r.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Liceum Ogólnokształcącego, mgr Ewa Sokołowska.

Porozumienie o współpracy. pdf

http://lider.szkola.pl/Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 20.04.2015 r. Umowę ze strony Uczelni podpisała prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron oraz Dziekan Wydziału Prof. dr hab. Zbigniew Stradomski, natomiast ze strony ZST, mgr Tadeusz Prochownik.

Porozumienie o współpracy. pdf

http://www.zst-dg.pl/


Porozumienie o współpracy między Szkołą Podstawową nr 9 w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 5.12.2019 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony szkoły, mgr Danuta Caban.

Porozumienie o współpracy. pdf

https://sp09czestochowa.edupage.org/


Oferta dla szkół

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.