Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 
   

 

     
   
       


Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Odlewnictwa w Krakowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 5.06.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Infrastruktury i Współpracy dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz. natomiast ze strony Instytutu Odlewnictwa, Dr inż. Tomasz Dudziak, Dyrektor IO.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, badawczo-rozwojowej i badawczo – wdrożeniowej.


Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą ZF Group a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 10.01.2018 r.
Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk i staży zawodowych dla studentów.


Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą CSF Poland Sp. z o.o. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 28.11.2017 r.  Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony CSF Poland Sp. z o.o. Dyrektor Zakładu - Maciej Szmit.

CSF Poland Sp. z o.o. to firma produkcyjna należąca do międzynarodowej grupy Cooper Standard Automotive, produkująca przewody niskociśnieniowe do układów chłodzenia oraz uszczelki do karoserii.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk i staży zawodowych dla studentów.


Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą MIKO-TECH Sp. z o. o. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 18.07.2017 r.  Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony MIKO-TECH Prezes Zarządu Spółki - Piotr Zwardoń.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej w obszarze inżynierii bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk i staży zawodowych dla studentów w obszarze inżynierii bezpieczeństwa.Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Grupą Odlewniczą PGO a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 2.01.2017 r.  Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony PGO, prezes Zarządu- Dariusz Ginalski.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem praktyk i staży dla studentów oraz działalności rozwojowo-badawczej w zakresie wspólnej realizacji badań naukowych.Porozumienie między Drukarnią Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Umowa zawarta w dniu 14.12.2016 r. Umowa dotyczy współpracy w obszarze działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przebiegu procesu produkcyjnego, informacji, osób i mienia, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Drukarni CZG - Prezes Zarządu dr Jerzy Łodziński.

Informacje o firmie dostępne są na stronie: www.czg.plPorozumienie między AQUAdem Sp. z o.o. w Katowicach, a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Umowa zawarta w dniu 21.12.2016 r. Umowa dotyczy współpracy w obszarze działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przebiegu procesu produkcyjnego, informacji, osób i mienia, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Spółki AQUAdem - Prezes Zarządu Jan Wagner.

Informacje o firmie dostępne są na stronie: www.aquadem.plPorozumienie o współpracy pomiędzy firmą AGRO-MASZ a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 22.04.2016 r. Umowa dotyczy prowadzenia współpracy w obszarze badawczo-rozwojowym.

http://www.agro-masz.eu/


Porozumienie o współpracy pomiędzy Hutą Łabędy S.A. a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa dotyczy prowadzenia współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej w obszarze metalurgii i inżynierii materiałowej.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan Prof. dr hab. inż. Zbigniew Stradomski, natomiast ze strony Huty - Prezes Zarządu Zenon Górniak.Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Ośrodkiem Leczenia Chorób Oczu w Żorach a Instytutem Fizyki - Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 23.02.2017 r.
Umowa dotyczy prowadzenia współpracy dydaktycznej w celu poszerzenia wiedzy praktycznej studentów kierunku fizyka techniczna (specjalność optometria) i inżynieria biomedyczna, oraz studentów studiów podyplomowych dla optometrystów Politechnika kieruje tych studentów do odbycia zajęć specjalistycznych i praktyk zawodowych w Ośrodku Leczenia.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dyrektor Instytutu Fizyki Dr hab. Radosław Szczęśniak, natomiast ze strony Kliniki Okulistycznej - kierownik dr n. med. Adam Cywiński.
Koordynatorem ze strony Wydziału jest: dr Marcin Dośpiał.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "EUROMEDIC" w Częstochowie a Instytutem Fizyki - Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 23.02.2017 r.
Umowa dotyczy prowadzenia współpracy dydaktycznej w celu poszerzenia wiedzy praktycznej studentów kierunku fizyka techniczna (specjalność optometria) i inżynieria biomedyczna, oraz studentów studiów podyplomowych dla optometrystów Politechnika kieruje tych studentów do odbycia zajęć specjalistycznych i praktyk zawodowych w NZOZ Euromedic.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dyrektor Instytutu Fizyki Dr hab. Radosław Szczęśniak, natomiast ze strony NZOZ - Dyrektor dr n. med. Michał Nowak.
Koordynatorem ze strony Wydziału jest: dr Marcin Dośpiał.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Zawiercie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 14.11.2016 r. Umowa dotyczy prowadzenia współpracy w obszarze badawczym w zakresie działalności miasta w obszarze wspierania jego rozwoju gospodarczego i społecznego.Porozumienie o współpracy pomiędzy firmą CADExpert Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 3.03.2010 r.
Umowa dotyczy prowadzenia współpracy w zakresie edukacji inżynierskiej w środowisku produktów firmy Autodesk. Współpraca obejmuje m.in.: prowadzenie szkoleń, egzaminów dla studentów i absolwentów Wydziału.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan Wydziału, natomiast ze strony CADExpert - Prezes Zarządu mgr Janusz Andrzejewski.
Koordynator szkoleń: dr inż. Szczepan Tomczyński.


Porozumienie o współpracy pomiędzy Federalną Państwową Budżetową Edukacyjną Instytucją Szkolnictwa Wyższego "Lipiecki Państwowy Uniwersytet Techniczny” a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 14.03.2017 r.

Umowa dotyczy prowadzenia wspólnych programów naukowo-badawczych w zakresie opracowania i wytwarzania materiałów konstrukcyjnych, w tym kompozytów, cechujących się wysokim poziomem własności technologicznych i użytkowych.

Współpraca naukowa z innymi ośrodkami zagranicznymi POROZUMIENIA ZE SZKOŁAMI

     
 
 

Porozumienie o współpracy między IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 25.04.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. natomiast ze strony Zespołu IV LO, Dyrektor szkoły: mgr Jadwiga Sipa.

Porozumienie o współpracy IV LO.pdf

http://www.sienkiewicz.czest.pl/


Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 16.02.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju  dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół w Łazach, Dyrektor szkoły: mgr Marzenie Orzoł.

Porozumienie o współpracy.pdf

http://www.gostek.eu/

informacje o współpracyPorozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 19.02.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju  dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół w Zawierciu, Dyrektor szkoły: mgr inż. Roman Kot.

Porozumienie o współpracy.pdf

http://bemzawiercie.pl/Porozumienie o współpracy między II Liceum Ogólnokształcącym K.K.Baczyńskiego w Radomsku a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 6.12.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony II L.O., Dyrektor szkoły: mgr inż. Sławomir Kowalczyk.

Porozumienie o współpracy Radomsko II LO.pdf

http://www.lo2.radomsko.pl/cms/Porozumienie o współpracy między Zespołem

Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku im. prof.J.Groszkowskiego a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 30.11.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych, Dyrektor szkoły: mgr inż. Adam Jałkiewicz .

Porozumienie o współpracy Radomsko ZSE-E.pdf

http://www.zse-e.edu.pl/


Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół w Krzepicach a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 28.11.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół w Krzepicach, Dyrektor szkoły, mgr Grzegorz Mastalerz.

Porozumienie o współpracy Krzepice.pdf

http://www.lo.krzepice.edu.pl/


Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 06.11.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisali: Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz., natomiast ze strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Dyrektor szkoły: mgr Ewa Grodzicka.

Porozumienie o współpracy Radomsko.pdf

http://www.radomsko.edu.pl/Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 19.06.2017 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony ZSP, mgr Lidia Łopusiewicz.

Porozumienie o współpracy. pdf

http://www.zsp2.piotrkow.pl/Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa zawarta w dniu 6.06.2017 r. Umowę została ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony ZST mgr Rafał Piotrowski.

Porozumienie o współpracy. pdf

http://zst.czest.pl/

https://zst.czest.pl/informacja-o-wspolpracy/Porozumienie o współpracy między Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym "LIDER" w Częstochowie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 8.12.2016 r.
Umowę ze strony Wydziału podpisał Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz., natomiast ze strony Liceum Ogólnokształcącego, mgr Ewa Sokołowska.

Porozumienie o współpracy. pdf

http://lider.szkola.pl/Porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Umowa została zawarta w dniu 20.04.2015 r. Umowę ze strony Uczelni podpisała prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron oraz Dziekan Wydziału Prof. dr hab. Zbigniew Stradomski, natomiast ze strony ZST, mgr Tadeusz Prochownik.

Porozumienie o współpracy. pdf

http://www.zst-dg.pl/


Oferta dla szkół

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.