Drukuj

Proszę o zapoznanie się z treścią Zarządzenia_Rektora _nr_342_2020 i oświadczeniem dla doktorantów dotyczącym zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych.