a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Nabór dotyczy studentów, którzy w dniu wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej pierwszy rok studiów lic./inż. lub będą studentami dowolnego roku studiów mgr lub dr. Informujemy, że w dniu 19.10.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych u koordynatora wydziałowego: 14/11/2018 g. 12:00
Skrócona procedura kwalifikacji do udziału w Programie ERASMUS+
Średnie ważone punktami ECTS dopuszczające do udziału w Programie w ramach bieżącego naboru:

 • za cały dotychczasowy okres studiów 3.50 
 • za ostatni semestr 3.50

Harmonogram:

 • 14 listopada 2018, g.12:00 - zakończenie przyjmowania kwestionariuszy przez koordynatorów wydziałowych

- w celu otrzymania dodatkowych punktów należy dołączyć posiadane certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające inne / dodatkowe osiągnięcia studenta (olimpiady, publikacje, działalność w  organizacjach studenckich, kołach naukowych, etc.)

- dostarczony certyfikat językowy zwalnia z konieczności udziału w teście/testach językowych (jego ekwiwalent punktowy wliczany jest do uzyskanego wyniku końcowego kwalifikacji)
 • 16 listopada 2018, g.12:00 - elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem danych odnośnie języków wskazanych przez kandydatów w aplikacjach oraz wszystkich posiadanych kopii/oryginałów dokumentów potwierdzających ich znajomość załączonych do tychże aplikacji, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego
 • 19-22 listopada 2018 - testy językowe dla kandydatów (pisemne i ustne) angielski, niemiecki, francuski – (szczegółowe daty poszczególnych testów zostaną zamieszczone na stronie)
 • 22 listopada 2018, g.12:00 - dostarczenie przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego kompletnych List Rankingowych w formie elektronicznej i pisemnej, obejmujących również zweryfikowaną przez dziekanaty informację odnośnie stypendiów socjalnych i niepełnosprawności wraz z wszystkimi dokumentami załączonymi przez kandydatów do ich aplikacji,
 • 26 listopada 2018- posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie Uczelnianej Listy Rankingowej. 

  Komisja w oparciu o wyniki testów, średnie i dostarczone dokumenty dotyczące dodatkowych osiągnięć studenta (jeżeli takowe posiadasz to koniecznie złóż je razem z kwestionariuszem), podają ostateczną punktację uzyskaną przez studenta. Informacja dot. punktacji publikowana jest na stronie programu w formie Ogólnouczelnianej Listy Rankingowej.

Elementy brane pod uwagę przez Komisje Kwalifikacyjne Programu:

 • Zgodność z wymogami formalnymi Programu (warunek pozytywnego rozpatrzenia kandydata) 
 • Średnia ocen za ostatni semestr (10p.) 
 •  Średnia ocen z całego dotychczasowego okresu studiów (30p.) 
 • Znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej (50p. + 15p za każdy dodatkowy j.obcy) 
 • Działalność na rzecz Uczelni w organizacjach studenckich (15p.)
 • Nagrody i wyróżnienia zdobyte w czasie studiów (10p.)

UWAGA: Po pozytywnej kwalifikacji zalecamy natychmiastowe złożenie dokumentów w uczelni partnerskiej, gdyż w uniwersytetach partnerskich wyznaczone są także terminy przyjmowania dokumentów od studentów Erasmusa+ na przyszły semestr.

PROCEDURA KWALIFIKACJI

WYSOKOŚCI GRANTÓW (zatwierdzone z góry i równe we wszystkich polskich uczelniach)

nawet do 3015 PLN / miesiąc - studenci posiadający s. socjalne
nawet do 500 EUR / miesiąc - pozostali studenci

Kwestionariusz kandydata do pobrania TUTAJ.

WIĘCEJ PYTAŃ?

dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 34 3250 701

dr inż. Marlena Krakowiak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 34 3250 789

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.