Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:

  • osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
  • udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
  • są zameldowani w województwie śląskim;
  • nie ukończyli 24 roku życia.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną zimową sesję egzaminacyjną i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.

Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 15 kwietnia 2018 r. na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20, 40-116 Katowice

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Funduszu : www.sfs.katowice.pl
NABÓR TRWA OD 15 LUTEGO DO 15 KWIETNIA 2018 ROKU.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.