Drukuj

Informacja nt. ryzyka zachorowań powodowanych przez koronawirusa

Ogólne zalecenia dot. koronawirusa

Zalecenia dla osób przebywających na terenie PCz

Instrukcja postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania na koronawirusa

Adresy szpitalnych oddziałów zakaźnych woj. śląskiego

Adresy stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. śląskiego

Zarządzenie Rektora nr 300/2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów oraz studentów ze względu na występowanie koronawirusa 2019-nCoV

Zarządzenie Rektora nr 301/2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ludzi środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej