Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Uprzejmie informujemy o oficjalnym rozpoczęciu naboru uzupełniającego do Programu Erasmus+ KA103 i powiązanego z nim Programu PO WER HE na studia i praktyki. 

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy studentów PCz:

·         wyjazdy na studia realizowane w roku akademickim 2020/2021

·         wyjazdy na praktyki realizowane do dnia 31.05.2021r

Harmonogram:

02.03.2020 r. godz. 12:00 -  rozpoczęcie naboru,

24.03.2020 r. godz. 12:00 -  zakończenie przyjmowania aplikacji kandydatów przez koordynatorów wydziałowych,

27.03.2020r. godz. 12:00 - elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem danych odnośnie języków wskazanych przez kandydatów w aplikacjach oraz wszystkich posiadanych kopii/oryginałów dokumentów potwierdzających ich znajomość załączonych do tychże aplikacji, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego,

30.03-03.04.2020r. - testy językowe dla kandydatów (pisemne i ustne) angielski, niemiecki, francuski,

angielski- Studium Języków Obcych - (Budynek Rektoratu II piętro, ul Dąbrowskiego 69)

ustny - 01.04.2020 godz. 10:00-14:00 (środa)
           02.04.2020 godz. 10:00-12:00 (czwartek)
pisemny - 01.04.2020 godz. 14:00-16:00 (środa)

niemiecki- Studium Języków Obcych - (Budynek Rektoratu II piętro, ul Dąbrowskiego 69)

pisemny - 30.03.2020 godz. 14:00-16:00 (poniedziałek)
ustny - 30.03.2020 godz. 16:00-17:00 (poniedziałek)

 francuski - Studium Języków Obcych - (Budynek Rektoratu II piętro. ul Dąbrowskiego 69)

pisemny - 31.03.2020 godz. 14:00-16:00 (wtorek)
ustny - 31.03.2020 godz. 16:00-17:00 (wtorek)

08.04.2020r. godz. 12:00 - dostarczenie przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego kompletnych List Rankingowych w formie elektronicznej i pisemnej, obejmujących również zweryfikowaną przez dziekanaty informację odnośnie stypendiów socjalnych i niepełnosprawności wraz z wszystkimi dokumentami załączonymi przez kandydatów do ich aplikacji,

08.04.2020r. godz. 12:00 - przekazanie protokołów dot. wyników uzyskanych przez kandydatów z języka obcego przez SJO do Koordynatora Uczelnianego (elektronicznie i w formie papierowej),

15.04.2020r. godz. 09:00 - posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+ KA103.

 Szczegółowych informacji udziela Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ Pani prof. PCz dr hab. inż. Agata Dudek – Katedra Inżynierii Materiałowej, Budynek B pok. 249, tel. 34 32 50 701.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.