Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Studenci, którzy otrzymali stypendium Rektora w semestrze zimowym (od października 2018r.) nie składają  wniosków na semestr letni – studenci otrzymają tylko nową decyzję.

Studenci studiów II stopnia, którzy rozpoczynali studia od semestru letniego (rekrutacja lutowa) oraz studenci rozpoczynający II stopień studiów składają wnioski o przyznanie stypendium Rektora w termnie do 28 lutego 2019r.

Przypominamy, że podstawą przyznania stypendium Rektora dla studentów, którzy rozpoczną naukę na studiach II stopnia w lutym 2019r. jest średnia ocen i dodatkowe osiągnięcia z semestru VII studiów I stopnia.

UWAGA !

Regulamin Pomocy Materialnej wraz ze wszystkimi załącznikami (formularze wniosków) znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej – zakładka – student –Pomoc materialna dla studentów oraz na stronie WIPiTM – zakładka – student –Pomoc materialna.

Studenci są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu!

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.