Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Przypominamy że termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2018/2019 upływa 28 lutego 2019r.

 1.               W przypadku niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej należy złożyć załączniki: nr 2, 3 i 9 (oświadczenie I) do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej”.

 2.               W przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub materialnej należy złożyć wniosek z dokumentami potwierdzającymi zmianę oraz wniosek o przeliczenie dochodu.

 3.               Studenci, którzy rozpoczynają studia od semestru letniego, (studenci kontynuujący studia na II stopniu) składają pełną dokumentację.

 W roku akademickim 2018/2019 dochód miesięczny uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego w rodzinie studenta nie może przekroczyć 940zł netto na osobę.

 UWAGA !

Regulamin Pomocy Materialnej wraz ze wszystkimi załącznikami (formularze wniosków) znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej – zakładka – student –Pomoc materialna dla studentów oraz na stronie WIPiTM – zakładka – student –Pomoc materialna.

Studenci są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu!

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.