a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W połowie grudnia 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020, dokonało oceny merytorycznej projektów złożonych w trzecim etapie naboru w ramach konkursu 1/4.1.2/2017 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. W ramach tego etapu wpłynęły 83 wnioski, z których 22 zostały rekomendowane do dofinansowania. Jako pierwszy na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem została Politechnika Częstochowska. W skład konsorcjum wchodzi także przedsiębiorstwo produkcyjne Metalurgia S.A. Radomsko.

PIERWSI NA LIŚCIE RANKINGOWEJ
Projekt pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję” ma charakter projektu wdrożeniowego, a wyniki badań przeprowadzonych we wniosku znajdą swoje zastosowanie w praktyce. Celem projektu jest opracowanie nowej w skali międzynarodowej technologii oraz uruchomienie produkcji drutów spawalniczych niklowanych, których zastosowanie pozwoli wyeliminować wady produkowanych obecnie drutów spawalniczych miedziowanych oraz drutów spawalniczych pokrywanych warstwami niemetalicznymi. Wprowadzenie nowego produktu na rynek umożliwi uniknięcie wad drutów spawalniczych miedziowanych, takich jak słaba przyczepność oraz złuszczanie się warstwy Cu, co powoduje przyspieszoną korozję drutów, zapychanie się urządzeń spawalniczych i ich niestabilną pracę oraz ograniczy wprowadzanie do stopów żelaza miedzi ze złomu. Nowy produkt będzie charakteryzował się większą odpornością na ścieranie i odpornością na uszkodzenia mechaniczne w stosunku do drutów spawalniczych pokrywanych warstwami niemetalicznymi. Grupą docelową nowego produktu będą przedsiębiorstwa wykonujące wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe spawane z użyciem automatów i półautomatów spawalniczych, a nowy produkt będzie posiadał istotne przewagi konkurencyjne w stosunku do dotychczas stosowanych, szczególnie w atmosferze powodującej zwiększoną korozję materiału. Wyniki proponowanego projektu będą adresowane do odbiorców zarówno krajowych, jak i zagranicznych (gdyż Metalurgia S.A. jest zakładem czeskiego konsorcjum „MORAVIA”) poprzez wprowadzenie do handlowej oferty zakładu innowacyjnego produktu - drutów spawalniczych niklowanych o wyższych parametrach jakościowych od dotychczas produkowanych drutów miedziowanych lub pokrywanych warstwami niemetalicznymi. Wartość projektu to 2 856 954,60 zł z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 2 192 382,40 zł i udziałem Politechniki Częstochowskiej wynoszącym 993 025,80 zł. Ponadto Uczelnia jest właścicielem części praw własności intelektualnej powstałych w trakcie realizacji projektu, co w efekcie pozytywnego wdrożenia wyników projektów w praktyce i osiągnięcia zakładanych zysków skutkować będzie ich podziałem pomiędzy członków konsorcjum. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów PCz. Planowany czas realizacji projektu to 31 miesięcy. Kierownikiem merytorycznym projektu jest dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz, a koordynatorem zarządzającym projektem po stronie lidera dr Waldemar Szczepaniak. Pracami konsorcjanta kieruje mgr inż. Marek Siemiński. Metalurgia S.A. Radomsko od wielu lat współpracuje z pracownikami Zakładu Ciągarstwa i Wyrobów Metalowych Politechniki Częstochowskiej w zakresie opracowywania nowych technologii, jak również produktów. Dzięki osobistemu zaangażowaniu we wspólne działania prezesa Zarządu Metalurgii S.A. Radomsko mgra inż. Marka Siemińskiego, absolwenta Politechniki Częstochowskiej, obecnie realizowany projekt jest drugim wspólnym projektem, który otrzymał dofinansowanie na badania wdrożeniowe. W latach 2013-2015 pracownicy Zakładu zrealizowali wspólnie z Metalurgią S.A. Radomsko oraz firmą ArcelorMittal Poland oddział w Sosnowcu projekt badawczy finansowany przez NCBR w ramach programu Innotech w ścieżce programowej In-tech pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji walcówki ze stali o zawartości węgla 0,1-0,4% z efektem TRIP oraz wdrożenie technologii ciągnienia nowej generacji drutów ze stali TRIP na wyroby wytwarzane w przemyśle ciągarskim i wyrobów metalowych”. Obecnie prowadzone są prace nad kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Metalurgii S.A. Radomsko, przedsiębiorstwa PPHU Klimas Paweł Klimas oraz pracowników Zakładu Ciągarstwa i Wyrobów Metalowych PCz pod kierownictwem merytorycznym dr hab. inż. Sylwii Wiewiórowskiej, prof. PCz.

 

dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów PCz

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.