Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Erasmus+  KA103  wymiana studencka

Politechnika Częstochowska uczestniczy w programie edukacyjnym Komisji Europejskiej SOCRATES-ERASMUS od 1997 roku. Program ten umożliwia studentom od II do V roku oraz słuchaczom studiów doktoranckich podejmowanie części studiów w zagranicznych ośrodkach partnerskich. Możliwość wyjazdu obejmuje tylko takie kraje i uczelnie zagraniczne, z którymi uczelnia macierzysta ma podpisane umowy bilateralne. Obecnie wszystkie uczelnie europejskie biorą udział w Programie SOCRATES-ERASMUS w oparciu o podpisaną z Brukselą tzw. KARTĘ ERASMUSA, obowiązującą w latach 2003/2004-2006/2007.

Kandydaci na wyjazd za granicę podlegają selekcji opartej na określonych kryteriach (m.in. znajomość języków obcych, średnia ocen, terminowość zaliczeń, tematyka pracy dyplomowej - w przypadku studentów ostatniego roku). Wszyscy oni muszą zapoznać się ze szczegółowymi ogólnymi zasadami Programu oraz z Regulaminem Programu SOCRATES-ERASMUS (a także uaktualnieniem - Suplementem), obowiązującym na naszej Uczelni.

Pierwsza wymiana studentów Politechniki Częstochowskiej miała miejsce w roku akademickim 1999/2000; do ośrodków zagranicznych wyjechało wówczas 10 naszych studentów. W kolejnych latach liczba uczestników Programu z naszej Uczelni wyniosła odpowiednio: 20 osób (2000/2001), 36 osób (2001/2002), 33 osoby (2002/2003), 49 osób (2003/2004) oraz 50 osób (2004/2005).

Studenci Politechniki Częstochowskiej wyjeżdżali do 19 następujących ośrodków akademickich, usytuowanych w 10 krajach Unii Europejskiej: Katholike Universiteit Leuven (Belgia), Haute Ecole Catholique de Luxembourg Blaise Pascal (Belgia), Tampere University of Technology (Finlandia), Hame Polytechnic (Finlandia), Institute National Politechnique de Grenoble (Francja), Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Grecja), University of Aegean (Grecja), University of Thessaly (Grecja), Fachhochschule Ravensburg-Weingarten (Niemcy), Fachhochschule Munster (Niemcy), Technical University of Clausthal (Niemcy), Technical University of Dresden (Niemcy), Universidade do Minho (Portugalia), Technical University of Kosice (Słowacja), University of Veszprem (Węgry), University of Salford (Wielka Brytania), Cardiff University (Wielka Brytania), Universita Roma Tre (Włochy) oraz Universita Perugia (Włochy).
Więcej informacji na temat programu i uczestnictwa w nim można uzyskać na stronie internetowej:

Socrates-Erasmus

Koordynator uczelniany Programu SOCRATES
Centrum Współpracy Międzynarodowej
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 2;
informacje: wtorki (8.00-13.00); tel. +48 343250-246

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.