Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Biuro Promocji i Karier działa od września 2003 roku jako jednostka bezpośrednio podległa rektorowi Politechniki Częstochowskiej. Biuro stara się sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną, ciągłą promocję naszej Uczelni w środowisku lokalnym oraz ogólnopolskim. Zajmuje się także promocją zawodową naszych studentów i absolwentów.

Do podstawowych zadań należy opracowywanie materiałów prezentujących Politechnikę Częstochowską w krajowych i zagranicznych informatorach o charakterze naukowym, edukacyjnym i biznesowym, rozpowszechnianie informacji o Uczelni wśród kandydatów na studia, jak również prezentacja oferty szkoleniowej na targach edukacyjnych. Oprócz spraw związanych z nauką i pozyskiwaniem kandydatów na studia, Biuro prowadzi szeroką działalność związaną z public relations, współpracuje z mediami, szczególnie z prasą branżową. W Biurze mieści się również redakcja czasopisma środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska".

Działania Biura Promocji i Karier obejmują także pomoc studentom i absolwentom w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy, kojarzenie studentów z ich przyszłymi pracodawcami oraz zbliżenie środowiska akademickiego do świata rynku pracy poprzez:
  • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy oraz pracodawców,
  • fachowe doradztwo indywidualne,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • umożliwienie dostępu do poradników, publikacji oraz dodatków do gazet dla osób poszukujących pracy,
  • informacje o studiach podyplomowych, doktoranckich, kursach zawodowych, językowych oraz wszelkiego rodzaju szkoleniach i warsztatach,
  • udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży zawodowych,
  • organizację targów pracy, umożliwiających nawiązanie bezpośrednich kontaktów z pracodawcami.
Biuro Promocji i Karier Politechniki Częstochowskiej należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier - wyspecjalizowanych placówek świadczących usługi dla studentów i absolwentów szkół wyższych, współpracuje również z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z Centrum Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W październiku 2004 roku w ramach programu PHARE "Koordynacja działań instytucji rynku pracy" Biuro Promocji i Karier uzyskało - jako partner Powiatowego Urzędu Pracy - środki pomocowe z Unii Europejskiej. Tym samym rozpoczęła się realizacja projektu "Inicjatywa Częstochowska", którego efektem było utworzenie Partnerstwa na Rzecz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Działania uczestników Projektu skierowane są na rozwój lokalnego rynku pracy, zwiększanie świadomości o panującej na nim sytuacji oraz opracowywanie strategii na rzecz jego rozwoju i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych utratą pracy lub pozostających bez zatrudnienia.

Więcej informacji prosimy szukać na Oficjalnej stronie Biura
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.