Drukuj
Dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz w 1996 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. W 2003 roku rozpoczął studia doktoranckie na WIPMiFS, a w maju 2008 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jest autorem i współautorem przeszło dziewięćdziesięciu publikacji naukowych dotyczących inżynierii powierzchni, biomateriałów, technologii obróbki cieplnej, zastosowania sieci neuronowych do modelowania procesów obróbki cieplnej oraz wytwarzania funkcjonalnych stopów amorficznych i nanokrystalicznych. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Prodziekan ds. Infrastruktury i Współpracy Wydziału IPiTM w latach 2018-2019. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej w latach 2016-2019. Od grudnia 2019 roku Pełnomocnik Rektora ds. własności intelektualnej (Biuro Rzecznika Patentowego).