Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Studia podyplomowe mogą podejmować osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Uczestnictwo w nich jest odpłatne. Podstawowym zadaniem studiów podyplomowych jest:

  • pogłębianie wiedzy, doskonalenie kwalifikacji oraz dokształcanie,
  • aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych,
  • poszerzenie i uzupełnienie wykształcenia,
  • zapoznanie się z nowymi technologiami i osiągnięciami nauki i techniki,
  • zdobycie wykształcenia w nowych kierunkach i specjalnościach.

Studia podyplomowe organizowane są na zlecenie zakładów pracy bądź na indywidualne zgłoszenia kandydatów. Program studiów podyplomowych skierowany jest do szerokiego kręgu absolwentów zarówno uczelni technicznych jak również uniwersytetów oraz innych typów wyższych szkół.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

  

 
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.