Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
  2. poświadczona przez Politechnikę Częstochowską kopia:
  • świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydatów na studia I stopnia,
  • dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów na studia II stopnia
  1. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  2. obustronna kserokopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską,
  3. aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nr pesel, nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.