Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Jak zostać studentem Politechniki Częstochowskiej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

KROK 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracja Kandydatów IRK, dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl, który będzie aktywny przy naborze na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020.

KROK 2

Uzupełnij swoje dane osobowe i wypełnij kwestionariusz ocen. (Wprowadzone do systemu IRK oceny zostaną zweryfikowane z ocenami, które znajdują się w bazie Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych lub z przekazanymi w późniejszym etapie rekrutacji dokumentami do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

KROK 3

Wybierz kierunek studiów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.

KROK 4

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj o wpisaniu w opisie przelewu IDENTYFIKATORA WPŁATY, który jest generowany na blankiecie przelewu w systemie IRK!
Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym.

UWAGA! Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej tak, by twoja wpłata  mogła ukazać się w systemie IRK przed upływem terminu zapisów - zobacz terminarz rekrutacji .
Jeśli dokonałeś wpłaty, a po upływie trzech dni nie została ona odnotowana w systemie IRK, załącz potwierdzenie dokonania opłaty do systemu IRK lub przynieś osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

KROK 5

Po zakończeniu procesu rekrutacji elektronicznej otrzymasz powiadomienie drogą e-mailową o zakwalifikowaniu na studia

KROK 6

Jeśli znalazłeś się na liście zakwalifikowanych wydrukuj podany w systemie IRK:
- kwestionariusz osobowy oraz
- oświadczenie kandydata na studia stacjonarne,
podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach i miejscu jej dyżurowania.

Dokumenty możesz również przesłać:

 1. pocztą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
  Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione - na adres:
  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  Wydziałowa Komisja ds. Rekrutacji
  Al. Armii Krajowej 19
  42-200 Częstochowa

  Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo, dyplom, dowód osobisty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument.
 2. Elektronicznie za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydata IRK.
  W przypadku złożenia dokumentów elektronicznie, po przyjęciu na studia, będziesz zobowiązany do okazania oryginałów wymaganych dokumentów zanim odbierzesz indeks i legitymację elektroniczną.

KROK 7

Dokumenty musisz złożyć do przed upływem terminu ! - zobacz terminarz rekrutacji .
Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia.

KROK 8

Po zakończonej rekrutacji zostaną ogłoszone listy osób przyjętych (wyniki Rekrutacji) na studia w roku akademickim 2019/2020 - zobacz terminarz rekrutacji .

KROK 9

W ciągu 14 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wyślą do Ciebie pisemną decyzję dotyczącą przyjęcia.

KROK 10

Wczytaj zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

KROK 11

Po procesie immatrykulacji (w drugiej połowie września) będziesz mógł zalogować się i zapoznać z  systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj swój login i hasło takie jak do systemu IRK.

KROK 12

Dokonaj opłaty za legitymację oraz indeks na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

KROK 13

Dokonaj opłaty za czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

W siedzibie komisji rekrutacyjnej (pokój 003 , parter, budynek "A", Armii Krajowej 19) istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego do rejestracji w systemie IRK.

Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki, stopnie i typy studiów.

Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.