Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 85 zł. Druk przelewu należy pobrać z systemu IRK - http://rekrutacja.pcz.pl/

Osoby przyjęte na na studia zobowiązane są także do uiszczenia dodatkowych opłat przed rozpoczęciem roku akademickiego:
  • za wydanie legitymacji elektronicznej - 17 zł
  • za wydanie indeksu - 4 zł
Opłaty za czesne i indeks można wnosić na konto Wydziału 79 1750 1211 0000 0000 0454 3677 lub w Kasie Politechniki.
Wycofanie przez kandydata dokumentów nie upoważnia do roszczeń zwrotu wniesionych opłat.

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 132/2018 z dnia 27.06.2018

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 132/2018 z dnia 27.06.2018 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.05.2018 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych, związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia
Treść zarządzenia  Pobierz

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 122/2018 z dnia 28.05.2018

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 122/2018 z dnia 28.05.2018 w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia.

Treść zarządzenia  Pobierz

   

 

   

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 56/2017 z dnia 3.07.2017 -w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia

 
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.