Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

Studia stacjonarne:

- Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
- Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne
- Studia trzeciego stopnia (szkoła doktorska)

Studia niestacjonarne:

- Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 8-semestralne
- Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 4-semestralne

Oferowane zakresy (specjalności):

 • zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • zarządzanie systemami produkcyjnymi
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)
 • logistyka w zarządzaniu
  (stacjonarne  i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
 • inżynieria produkcji
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
Studenci tego kierunku zdobywają podstawową wiedzę inżynierską oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnego zarządzania i organizacji. Absolwenci uzyskują kierunkową wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, zarządzania, logistyki, marketingu, prawa. Wiedza ta pozwala m.in. na rozwiązywanie problemów w zakresie: planowania i sterowania produkcją, zarządzania i eksploatacji szeroko pojmowanych systemów wywarzania, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizacji, logistyki w przedsiębiorstwie, projektowania systemów informatycznych, planowania rozwoju nowego produktu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szeregu innych problemów z zakresu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw.
 

Sylwetka absolwenta

Kierunek ZiIP kształci inżynierów-menedżerów dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Absolwenci zdobywają wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych oraz logistyki. Wiedza ta pozwala m. in. na rozwiązywanie problemów z zakresu: ·planowania i sterowania produkcją,
·zarządzania i eksploatacji systemów wytwarzania,
·organizacji logistyki w przedsiębiorstwie,
·projektowania systemów informatycznych,
·planowania rozwoju nowego produktu,
·zarządzania zasobami ludzkimi oraz szeregu innych problemów z zakresu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych.

Od ponad 20 lat kierunek ten należy do najpopularniejszych w europejskich i amerykańskich uniwersytetach technicznych. Jednocześnie w krajowym przemyśle i usługach wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów łączących wykształcenie techniczne z nowoczesną wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu, w których coraz szerzej są stosowane zaawansowane metody matematyczne i wspomaganie komputerowe. Należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na tak wykształconych inżynierów będzie wzrastać.Absolwent studiów I stopnia uzyskuje wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania produkcją.
Posiada umiejętności rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji, w tym:
·projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych;
·nadzorowania obiektów i systemów zarządzania;
·organizowania i zarządzania personelem;
·koordynowania prac zespołów pracowniczych;
·udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych;
·zarządzania kosztami w przemyśle;
·zarządzania inwestycjami rzeczowymi;
·marketingu;
·logistyki;
·formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów,
·transferu technologii i innowacyjności.

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje wiedzę z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie:
·zarządzania funkcjami technicznymi;
·projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych,
·eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania;
·doboru i szkolenia personelu;
·kontroli technicznej;
·zarządzania kosztami i projektami;
·doradztwa przemysłowego;
·marketingu;
·logistyki i dystrybucji;
·zarządzania bezpieczeństwem pracy;
·systemów informatycznych wspomagających zarządzanie;
·rozwiązywania zadań technologicznych;
·zarządzania finansami;
·transferu technologii oraz innowacyjności.

Absolwent poznaje wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski) oraz nabywa umiejętność posługiwania się nim w zakresie zarządzania produkcją. Jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

REKRUTACJA krok po kroku!

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.