Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Inżynieria Materiałowa to przyszłościowy, interdyscyplinarny kierunek studiów obejmujący szerokie zagadnienia projektowania, wytwarzania, udoskonalania i zastosowania materiałów będących w naszym otoczeniu. Wszechstronność tego kierunku pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę w niemal wszystkich gałęziach przemysłu, dając nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia lub otworzenia własnej działalności. 

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa odbywa się w systemie trójstopniowych studiów szeregowych:
Zakres kształcenia (specjalności) na studiach I i II stopnia:
- Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
- Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3-semestralne

  • Materiały inżynierskie
    (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
  • Materiały dla medycyny
    (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)
  • Inżynieria zabezpieczeń antykorozyjnych
    (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

Sylwetka absolwenta

Jeżeli chcesz mieć szansę na rozwój i wiele możliwości na przyszłość wybierz Inżynierię Materiałową. Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów:metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Poznaje podstawowe procesy wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich oraz metody ich badania. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami. Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu kontroli jakości, zarządzania i marketingu oraz dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego.

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów w zakresie inżynierii materiałowej pozwala na podjęcie pracy w instytucjach naukowych oraz w każdej gałęzi przemysłu (w tym w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki) oraz firmach zajmujących się szeroko pojętą degradacją materiałów, ochroną przed korozją oraz ochroną środowiska.

Absolwenci sprawdzą się także w laboratoriach, centrach diagnostycznych, w działach badań i rozwoju, planowania produkcji, kontroli jakości oraz firmach consultingowych. Celem nauczania na tym kierunku jest wykształcenie wysokowyspecjalizowanej kadry, przygotowanej do wdrażania wiedzy technicznej i technologicznej z dziedziny inżynierii materiałowej z wykorzystaniem znajomości nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych. Stałe monitorowanie państwowych ram kształcenia bazujących na standardach kształcenia zgodnych z wytycznymi UE oraz wprowadzanie zmian wywołanych potrzebą uaktualniania wiedzy gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

https://www.facebook.com/InzynieriaMaterialowaPCz/ 

 

REKRUTACJA krok po kroku!

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.