Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Chcesz zdobyć unikalne wykształcenie inżynierskie dające nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia? Wybierz Inżynierię Chemiczną i Procesową! W ramach tego kierunku zostaniesz przygotowany do projektowania, modernizacji sprawowania nadzoru, oraz wdrażania i realizacji procesów technologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty o wymaganych właściwościach. Poznasz budowę, właściwości, sposoby kształtowania i metody badania różnorodnych materiałów oraz podstawy inżynierii produktu.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i obejmują zagadnienia zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym – praktyki zawodowe, certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach.

Jako Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa będziesz posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje pozwalające na zatrudnienie w:

• różnych gałęziach przemysłu przetwórczego: chemicznego, kosmetycznego, szklarskiego, ceramicznego itp., 

• jednostkach związanych z produkcją aparatury, planowaniem procesów produkcyjnych, projektowaniem i wdrażaniem prototypowych wyrobów,

• laboratoriach badawczych,

• firmach zajmujących się ochroną przed korozją.

Absolwent tego kierunku może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.

Zakresy kształcenia na pierwszym stopniu studiów: 

Technologia szkła i ceramiki - Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw technologii szkła (produkcja, przetwórstwo) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz wiedzy praktycznej, kompetencji i umiejętności projektowania, doboru i badania właściwości materiałów szklanych i ceramicznych.

Technologia kosmetyków - Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu budowy, właściwości i funkcji związków chemicznych wchodzących w skład kosmetyków, zna skład i działanie naturalnych i syntetycznych surowców stosowanych w kosmetyce. Posiada praktyczne umiejętności otrzymywania głównych grup preparatów kosmetycznych. Zna i potrafi stosować techniki oraz metody badań laboratoryjnych surowców i produktów kosmetycznych do oceny ich właściwości, jakości oraz oddziaływania na środowisko. 

Inżynieria korozyjna - Absolwent zna rodzaje, mechanizmy i skutki procesów korozyjnych ze szczególnym uwzględnieniem korozji o charakterze elektrochemicznym. Potrafi badać zjawiska korozyjne, wyznaczać szybkość korozji materiałów i porównywać ich odporność w określonych środowiskach. Zna podstawowe sposoby ochrony materiałów przed korozją.

Informacje dodatkowe: 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę w ramach drugiego stopnia studiów na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizowanych na wielu uczelniach technicznych.

 

REKRUTACJA krok po kroku

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.