a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbywa się w systemie studiów dwustopniowych:

 Studia stacjonarne (dzienne):
  • studia I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów
  • studia II stopnia (magisterskie) - 3 semestry
  • absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) na kierunku inżynieria produkcji - 8 semestrów

Studia niestacjonarne (zaoczne):
  • studia I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów
  • studia II stopnia (magisterskie) - 4 semestry

SPECJALNOŚCI (stacjonarne i niestacjonarne):
Studenci tego kierunku zdobywają podstawową wiedzę inżynierską oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnego zarządzania i organizacji. Absolwenci uzyskują kierunkową wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, zarządzania, logistyki, marketingu, prawa. Wiedza ta pozwala m.in. na rozwiązywanie problemów w zakresie: planowania i sterowania produkcją, zarządzania i eksploatacji szeroko pojmowanych systemów wywarzania, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizacji, logistyki w przedsiębiorstwie, projektowania systemów informatycznych, planowania rozwoju nowego produktu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szeregu innych problemów z zakresu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.