a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Celem nauczania na studiach I stopnia jest przygotowanie profesjonalnej kadry w zakresie tworzenia innowacji w zakresie procesów i produktów. Obejmuje to przede wszystkim kształcenie przyszłych pomysłodawców i wykonawców projektów, szczególnie tych o charakterze innowacyjnym. Po zakończeniu studiów będą oni przygotowani do kierowania zespołami oraz będą posiadać szeroką wiedzę techniczną umożliwiającą sprawną realizację złożonych projektów w różnych branżach, a szczególnie w zakresie prototypowania dedykowanych, zautomatyzowanych urządzeń powszechnego użytku oraz eko-innowacyjnych procesów wytwarzania i przetwarzania metali. Wiąże się to z przekazaniem teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia i zarządzania innowacjami oraz nabycie umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi w tym zakresie. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z pobudzaniem innowacyjności oraz umiejętnością tworzenia prototypów urządzeń oraz zaawansowanych technologii.

Absolwenci studiów I stopnia mogą znaleźć pracę w różnych branżach przemysłu np. mechanicznej, elektroenergetycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, metalurgicznej itp. jako koordynator projektu lub członek zespołu projektowego. Będzie cennym pracownikiem dla przedsiębiorstw nastawionych na rozwój poprzez innowacyjność, gdzie realizowane są różnego rodzaju projekty o  charakterze technicznym odnoszące się zarówno do rozwoju infrastruktury, jak i realizacji zleceń.

Studia stacjonarne: 
 
    Studia I stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne
 
Specjalności:
  • ekoinnowacje w przemyśle wytwórczym
    (stacjonarne  I stopnia)
  • prototypowanie i produkcja małoseryjna
    (stacjonarne I stopnia)

 Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK, dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.