a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Studenci kierunku Technologia szkła i ceramiki zdobędą gruntowną wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk stanowiących podstawę przemysłowych procesów technologicznych. Duża ilość zajęć laboratoryjnych oraz zajęcia praktyczne w zakładach przemysłowych umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu podstaw technologii szkła (produkcja, przetwórstwo, powłoki funkcjonalne) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz zapewniają umiejętności badania materiałów w zakresie składu chemicznego, fazowego, struktury i właściwości.

Absolwenci po ukończonych studiach I stopnia będą mogli znaleźć zatrudnienie w przemyśle szklarskim (huty szkła oraz zakłady zajmujące się przetwórstwem szkła) oraz szeroko rozumianym przemyśle ceramicznym (zakłady ceramiki ogniotrwałej, stołowej, sanitarnej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, w tym: cegielnie, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe, zakłady produkujące betony, kruszywa, wyroby silikatowe, materiały izolacyjne). Ukończone studia będą predysponować również do podjęcia pracy w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, ochrony przed korozją i ochrony środowiska. Absolwenci sprawdzą się także w laboratoriach, w działach kontroli jakości oraz firmach consultingowych. Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Technologia szkła i ceramiki Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności produkcyjnej.

Celem nauczania na studiach I stopnia jest wykształcenie przyszłej kadry inżynierskiej, przygotowanej do wdrażania wiedzy technicznej i technologicznej z dziedziny inżynierii materiałowej w zakresie technologii szkła i materiałów ceramicznych z wykorzystaniem znajomości nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych. Stałe monitorowanie zgodności z państwowymi ramami kształcenia bazującymi na standardach kształcenia zgodnych z wytycznymi UE oraz wprowadzanie zmian wywołanych potrzebą uaktualniania wiedzy jest związane z zapew­nieniem wysokiej jakości kształcenia.

Specjalności:
  • szkło
    (stacjonarne  I stopnia)
  • ceramika
    (stacjonarne I stopnia)
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.