a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Obserwując obecny rozwój krajowego przemysłu branży metalowej zauważany jest wzrost zapotrzebowania na specjalistów łączących wykształcenie techniczne z nowoczesną wiedzą z zakresu szeroko rozumianego przygotowania produkcji odlewniczej. Położenie Politechniki Częstochowskiej w regionie Śląskiem w bliskości regionu łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego z dynamicznie rozwijającym się przemysłem odlewniczym motywuje uczelnie do zapewnienia kadry inżynieryjnej. Nie bez znaczenia jest aktywne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych w bezpośredniej bliskości, generujących nowe miejsca pracy dla inżynierów (dwie SSE w Częstochowie). Należy przypuszczać, że zapotrzebowanie na inżynierów odlewnictwa nie jest chwilowe, a będzie wzrastać i ta tendencja się będzie utrzymywać wraz z postępującą integracją Polski i Unii Europejskiej oraz transferem nowoczesnych technologii.

Celem nauczania na studiach I stopnia jest przygotowanie przyszłych inżynierów do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy, przede wszystkim w obszarze odlewnictwa, ale także – dzięki rozwijaniu uniwersalnych umiejętności – w innych sektorach gospodarki.

Cykl kształcenia zapewnia uzyskanie przez absolwenta komplementarnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • najnowocześniejszych metod stosowanych do produkcji odlewów,
  • projektowania odlewów z wykorzystaniem systemów CAD,
  • nowoczesnych i ekonomicznych systemów topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych,
  • technologii modelu i formy,
  • konwencjonalnych i innowacyjnych tworzyw odlewniczych,
  • konwencjonalnych i innowacyjnych materiałów na masy formierskie i rdzeniowe,
  • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń odlewniczych,
  • wytwarzania odlewów precyzyjnych i artystycznych,
  • projektowania produkcji odlewów i kontroli ich jakości,
  • ekologicznych aspektów procesów odlewniczych.

Absolwenci studiów uzyskują oprócz technicznego wykształcenie w kierunku odlewniczym, wiedzą ogólną z zakresu matematyki, fizyki, nauki o materiałach, współczesnej elektrotechniki, informatyki i ekonomii. W kształceniu na studiach I stopnia przykłada się również wagę do nauczania podstawowych umiejętności warsztatowych specyficznych dla branży odlewniczej, a także do rozbudzenia zainteresowań badawczych.

W Polsce znajduje się kilkaset Odlewni, w których rocznie produkuje się ok. 1 mln ton odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. Aktualnie w branży odlewniczej występuje znaczny deficyt kadry inżynierskiej spowodowany głownie przejściem pracowników na emeryturą, powstawaniem nowych zakładów odlewniczych oraz rozwojem technicznym już istniejących. Utworzenie nowego kierunku, wpisuje się w aktualne potrzeby rynku pracy i perspektywy rozwoju sektora odlewniczego. Kształcenie na kierunku Odlewnictwo przyniesie wymierne korzyści dla kraju i społeczności lokalnej. Zdobyta wiedza i umiejętności Absolwentów przyczynią się do wzrostu wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki.

Studia stacjonarne:

    Studia I stopnia (inżynierskie) – 7-semestralne

 

Galeria Sztuki Odlewniczej im. Prof. W. Sakwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.