a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Inżynieria materiałowa Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa
odbywa się w systemie trójstopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne (dzienne):
  • studia I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów
  • studia II stopnia (magisterskie) - 3 semestrów
  • studia III stopnia (doktoranckie) - 8 semestrów

Studia niestacjonarne (zaoczne):
  • studia I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów
  • studia II stopnia (magisterskie) - 4 semestrów

SPECJALNOŚCI (stacjonarne i niestacjonarne):
Jeżeli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem wybierz Inżynierię Materiałową. Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami. Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu zarządzania i marketingu oraz dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego.
Ukończone studia będą predysponować do podjęcia pracy w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, ochrony przed korozją i ochrony środowiska. Absolwenci sprawdzą się także w laboratoriach, w działach kontroli jakości oraz firmach consultingowych.
Celem nauczania na tym kierunku jest wykształcenie przyszłej kadry inżynierskiej, przygotowanej do wdrażania wiedzy technicznej i technologicznej z dziedziny inżynierii materiałowej z wykorzystaniem znajomości nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych.
Po ukończeniu I-szego stopnia (inżynierskie) studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, nasi absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na II oraz III stopniu (magisterskie, doktoranckie).
Stałe monitorowanie państwowych ram kształcenia bazujących na standardach kształcenia zgodnych z wytycznymi UE oraz wprowadzanie zmian wywołanych potrzebą uaktualniania wiedzy gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Więcej informacji na stronie internetowej www.inzynieriamaterialowa.pl

lub

https://www.facebook.com/InzynieriaMaterialowaPCz/

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.