a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Inżynieria biomedycznaKształcenie na kierunku Inżynieria Biomedyczna odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • studia I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

Studia niestacjonarne

 • studia I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów


SPECJALNOŚCI


Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Celem wyższych studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna jest przygotowanie absolwenta do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej, obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz obsługi i produkcji systemów rehabilitacyjnych. Absolwenci przygotowani są do projektowania i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Absolwenci studiów I stopnia posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, tzn. w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci są przygotowani do:

 • współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej,
 • obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.


Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz
 • administracji medycznej.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.