a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów
logo WIPiTMBezpieczeństwo i higiena pracy
Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy odbywa się w systemie studiów I i II stopnia.

Studia I-go stopnia inżynierskie:

  • Studia stacjonarne - trwające 7 semestrów
  • Studia niestacjonarne - trwające 8 semestrów

Studia doktoranckie - studia III stopnia (doktoranckie)


Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadł kwalifikacji umożliwiających prowadzenie badań wdrożeniowych, przygotowywanie ekspertyz oraz realizowanie projektów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto będzie posiadał umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Możliwości zatrudnienia absolwenta kierunku:

  • praca związana z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy,
  • w jednostkach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i gospodarkę,
  • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • w towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
  • w biurach projektowych i doradczych,
  • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
 
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.