a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Inżynieria bezpieczeństwaKształcenie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • studia I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

Studia niestacjonarne
 • studia I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów

Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.
Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe.

Absolwent będzie potrafił:
 • projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa,
 • organizować i prowadzić akcje ratownicze,
 • wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka,
 • kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa,
 • kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa,
 • prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków,
 • prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy (i służby):
 • związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami,
 • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
 • pracy w sektorze gospodarczym.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.