Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zespół EURAXESS opublikował najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów zagranicznych dla naukowców na różnych etapach kariery. Oferty pochodzą z różnych źródeł: krajowych, europejskich (Horyzont 2020) i zagranicznych.

https://cdn4.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_sierpien_2019.pdf


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

https://www.fnp.org.pl/2019/


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. programy krajowe
 2. programy strategiczne
 3. programy międzynarodowe
 4. programy i projekty obronność i bezpieczeństwo państwa

Harmonogram konkursów

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/

Harmonogram_POIR_2019_wersja_3.pdf


     Narodowe Centrum Nauki

Aktualnie otwarte konkursy: http://ncn.gov.pl/
Złóż wniosek
Harmonogram konkursów : http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Aktualnie otwarte konkursy

 • IdeaLab - konkurs dotyczy projektów dotyczących tematu „Zarządzanie zagrożeniami”. Termin składania wniosków upływa 21.08.2019 r.
 • MAESTRO 11- konkurs dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.
 • SONATA BIS 9 - konkurs dla badaczy którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.
 • UWERTURA 4 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.
 • MINIATURA 3 - konkurs do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r.
 • M-ERA.NET Call 2019 - konkurs  na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.19 listopada 2019 r.

Najbliższe konkursy

 • OPUS 18 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 18 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • SONATA 15 - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 

Nabór wniosków w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://www.gov.pl/web/nauka

Projekty i inicjatywy Ministerstwa:http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/

Stypendia Ministra dla studentów i doktorantów

Stypendia i pomoc dla studentów i doktorantów (socjalne)Informacja Krajowego Punktu Kontaktowego


Programy ramowe Unii EuropejskiejPrzydatne linki:


Biuro Obsługi Badań: sekcja krajowych programów badawczych – programy Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Pomost Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; sekcja obsługi międzynarodowych programów badawczych (pełniąca od 2001 r. rolę Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE) – programy ramowe UE Biuro Wspomagania Rozwoju – programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane ze środków unijnych (z wyłączeniem programu Pomost)


Inne:

Dane Politechniki Częstochowskiej niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (522.5 KB)

 

Dofinansowanie na innowacje

Szanowni Państwo!
Z największą przyjemnością informujemy o otrzymaniu dofinansowania w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0. W ramach projektu zrealizowane zostaną prace przedwdrożeniowe mające na celu podniesienie gotowości technologicznej innowacyjnych rozwiązań Politechniki Częstochowskiej. Koszt prac nie może przekroczyć 80 tys. zł brutto, termin zakończenia prac - 20 lutego 2020. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 5 rozwiązań, które otrzymają dofinansowanie.Termin nadsyłania zgłoszeń - 14 czerwca 2019.

 ---------------
wykaz wydatków - zalacznik_nr5_wykaz_wydatkow_kwalifikowanych_2.pdf - wykaz dla działania 4.4. znajduje się na stronach 11 i 12.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.