a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

rok

Wybrane nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w roku 2018


Informacja Krajowego Punktu Kontaktowego


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Harmonogram konkursów w ramach PO IR


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  1. programy krajowe
  2. programy strategiczne
  3. programy międzynarodowe
  4. programy i projekty obronność i bezpieczeństwo państwa

Harmonogram konkursów : http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
Aktualne nabory wniosków w programach NCBR - http://www.ncbir.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/


     Narodowe Centrum Nauki

Aktualnie otwarte konkursy: http://ncn.gov.pl/
Złóż wniosek
Harmonogram konkursów : http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Nabór wniosków w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program „DIALOG”- więcej o programie na stronie: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
- Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Projekty i inicjatywy Ministerstwa:http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/

Strumienie finansowania dla doktorantów

Stypendia MinistraProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

https://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-w-2017-r


Programy ramowe Unii Europejskiejwww.laboratorium.kig.pl


Biuro Obsługi Badań: sekcja krajowych programów badawczych – programy Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Pomost Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; sekcja obsługi międzynarodowych programów badawczych (pełniąca od 2001 r. rolę Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE) – programy ramowe UE Biuro Wspomagania Rozwoju – programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowane ze środków unijnych (z wyłączeniem programu Pomost)


Dane Politechniki Częstochowskiej niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (522.5 KB)


 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.