Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Ogólna charakterystyka realizowanych projektów badawczych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Realizowane na Wydziale projekty i prace badawcze koncentrują się na: optymalizacji i opracowywaniu nowych technologii w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej i odlewnictwa metali; wytwarzaniu oraz obróbce termicznej a także badaniach właściwości magnetycznych różnego rodzaju stopów amorficznych, nanokrystalicznych i krystalicznych; wytwarzaniu materiałów bimetalowych, wielowarstwowych oraz kompozytowych czy materiałów spiekanych; przeprowadzaniu kompleksowych badań materiałoznawczych i diagnostycznych szerokiej gamy materiałów inżynierskich; diagnostyce urządzeń grzewczych; badaniach z zakresu elektrochemii stosowanej, ochrony przed korozją i hydrometalurgii; szeroko pojętej fizyce ciała stałego; opracowaniu ekspertyz i analiz z zakresu zarządzania produkcją i jakością, zarządzaniu zasobami ludzkimi, oceny i optymalizacji systemów produkcyjnych i logistycznych w przedsiębiorstwach.


Obecnie realizowane projekty badawcze dotyczą zagadnień z zakresu:

-obróbki pozapiecowej, ciągłego odlewania oraz walcowania nowych rodzajów walcówki ze stali,
-walcowania asymetrycznego blach oraz walcowania regulowanego z przyspieszonym chłodzeniem blach grubych,
-walcowania prętów bimetalowych z zastosowaniem modyfikowanych wykrojów,
-wyciskania kształtowników z trudno odkształcalnych stopów aluminium,
-procesów ciągnienia nowej generacji drutów ze stali z efektem TRIP,
-otrzymywania materiałów o strukturze ultradrobnoziarnistej poprzez naprzemienne wyciskanie i ściskanie wieloosiowe,
-niekonwencjonalnego azotowania jonowego i gazowego materiałów metalicznych,
-otrzymywania żelaza z wykorzystaniem żelazonośnych materiałów odpadowych,
-produkcji odlewów korpusów silników oraz produkcji odlewów cienkościennych o dużych gabarytach,
-produkcji odlewów ciśnieniowego odlewania z zastosowaniem podciśnienia w formie,
-produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego i stopowego a także stopów miedzi i aluminium,
-spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2,
-otrzymywania superplastycznych drutów ze stopów magnezu,
-separacji mikrocząstek  stałych w reaktorze przepływowym,
-usuwania wtrąceń niemetalicznych z ciekłej stali,
-wytwarzania funkcjonalnych czteroskładnikowych masywnych materiałów amorficznych nanokrystalicznych na bazie żelaza,
-opracowania serii stopów magnezu dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym,
-hydrodynamiki przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej COS,
-fizykochemicznej przemiany koksu i pyłu węglowego w procesie wielkopiecowym,
-wpływu modyfikacji cieplno-chemicznej na właściwości elektryczne materiałów nadprzewodzących,
-wpływu składu chemicznego i sposobu wytwarzania na magnetyczne i magnetokaloryczne właściwości stopów,
-metod wytwarzania i obróbki termicznej materiałów magnetycznych o strukturze nanokrystalicznej,
-ochrony stali stopowych za pomocą powłok na bazie polimeru przewodzącego,
-współpracy transgranicznej naukowców w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przemyśle oraz możliwości poprawy stanu środowiska.


Projekty realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów:

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Czechy - Polska za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. Mikroprojekt typu C.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384. Czas trwania 01.04.2018 – 31.03.2019. Tytuł projektu: Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL. Koordynatorzy projektu: dr inż. Edyta Kardas -Politechnika Częstochowska;Uniwersytet Śląski w Katowicach; Główny Instytut Górnictwa  Katowice.

Projekt badawczy NCN 2016/23/B/ST8/01135 pt. Stopowanie dynamicznego ośrodka ciągłego przepływającego przez reaktor wysokotemperaturowy. Okres realizacji  2017-2019. Środki finansowe przyznane wg decyzji NCN 621720 zł. Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Cwudziński, prof. PCz
Projekt badawczy NCBiR. Projekt w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne Technologie materiałowe". Konkurs:  TECHMATSTRATEG Tytuł projektu: "Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysoko-wytrzymałych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi, i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami".  Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.

Projekt badawczy NCBiR nr POIR.04.01.02-00-0042/17. Tytuł projektu: "Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję". Okres realizacji projektu: od 03.2018 r. do 30.09.2020 r.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Sylwia Wiewiórowska, prof. PCz.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.