Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniu 06.11.2018 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów PCz odwiedzili uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Podczas wizyty uczniowie, zostali zaznajomieni z możliwościami studiowania i z kierunkami kształcenia na Wydziale, następnie mogli samodzielnie przeprowadzić doświadczenia w laboratorium chemicznym, a także zobaczyć pokazy doświadczeń fizycznych. Ponadto uczniowie zwiedzili Galerię Sztuki Odlewniczej im. W Sakwy.

Bardzo dziękujemy uczniom szkoły oraz opiekunom za przyjazd i serdecznie zapraszamy ponownie.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej współpracuje z PGO S.A.
To szansa dla studentów na atrakcyjne staże i ciekawą pracę dla absolwentów naszej uczelni.

W dniu 26.10.2018 roku zakończone zostało szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, w którym uczestniczyli studenci naszego wydziału. Zaświadczenia inspektora ochrony przeciwpożarowej uroczyście wręczył Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek w obecności mł. bryg. Damiana Hajdasa - Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych oraz Pani aspirant  Anety Siarki. W uroczystości wzięła również udział  Pani dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz, organizator szkolenia. Więcej informacji na stronie internetowej: https://cspsp.pl

Serdecznie dziękujemy Komendantowi mł. bryg. Piotrowi Placek, za możliwość uczestnictwa studentów naszego Wydziału w szkoleniu.

 

W dniu 18 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii materiałów odbyły się warsztaty w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384: „Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w Republice Czeskiej i Polsce“ realizowanego z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Finansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt ten został przyznany na okres: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019.

Głównym koordynatorem projektu jest Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra metalurgie a slévárenství, a kierownikiem: doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D. Partnerami projektu są: Politechnika Częstochowska (koordynator: dr inż. Edyta Kardas), Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Celem projektu jest przekazanie dobrych praktyk z obszaru eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych oraz ich wpływu na środowisko poprzez wspólnie stworzoną wystawę objazdową surowców mineralnych oraz produktów CZ i PL, które są prezentowane w warsztatach zarówno w Czechach, jak i w Polsce. Intensywna współpraca pomiędzy VŠB-TUO, a Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Śląskim i GIG Katowice prowadzona jest na podstawie specyfiki regionów przemysłowych i z wykorzystaniem wspólnej historii technicznej dotyczącej obszarów czesko-polskiego pogranicza.

Warsztaty były prowadzone wg Programu:

1000: Rejestracja
1030-1045: Otwarcie – słowo wstępne - dr inż. Edyta Kardas
1045-1115: Podstawowe informacje dotyczące projektu - doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D
1115-1145: Przetwarzanie i wykorzystanie surowców mineralnych w Polsce - dr hab. inż. A. Konstanciak
1145-1215: Surowce mineralne i inne dodatki uzupełniające w Republice Czeskiej - dr ing. Simona Jursová, Ph.D
1215-1245: Przerwa kawowa
1245-1500: Prezentacja mobilnej wystawy surowców mineralnych i innych dodatków uzupełniających dla studentów, pracowników B+R oraz innych zainteresowanych pracowników Politechniki Częstochowskiej.

W dniu 26.10.2018 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odwiedzili maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. Uczniowie zostali zaznajomieni z możliwościami studiowania i z kierunkami kształcenia na Wydziale, a także mieli możliwość zobaczenia laboratoriów znajdujących się na Wydziale. W ramach wybranych zajęć z „oferty edukacyjnej dla szkół średnich”, oferowanej przez nasz Wydział, uczniowie uczestniczyli w zajęciach z chemii oraz inżynierii materiałowej. 

Bardzo dziękujemy uczniom szkoły oraz opiekunom za przyjazd i serdecznie zapraszamy ponownie.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.