Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

7 lutego 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów zostały zorganizowane pokazy doświadczeń fizycznych dla uczniów szkół średnich, prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki. Odwiedzili nas uczniowie z sześciu szkół z Częstochowy i okolic (łącznie 235 osób) z:

 • Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu;
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie;
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie;
 • Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego „LIDER” w Częstochowie;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. M. Kopernika.

Naukowcy z Instytutu Fizyki w prosty i przystępny sposób pokazali uczniom, że fizyka to nie tylko skomplikowane wzory i trudne zadania, ale przede wszystkim otaczająca nas rzeczywistość i dobra zabawa. W prezentacji różnego rodzaju doświadczeń, z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektrostatyki, elektryczności i magnetyzmu oraz optyki, młodzież odkryła, że tzw. sucha teoria z książek ma bogate zastosowanie w życiu codziennym. W trakcie pokazu każde doświadczenie było wyjaśniane, co pozwoliło na lepsze zrozumienie i przyswojenie wiedzy.

Ponadto uczniowie mieli również okazję, zwiedzić wybrane laboratoria Wydziału, w których zapoznali się m.in. z:

 • z nowoczesna aparaturą i technikami badania materiałów,
 • badaniami struktury materiałów za pomocą mikroskopii,
 • metodami badań przeprowadzanych w gabinetach okulistycznych i optometrystycznych,
 • bezpieczną eksploatacją urządzenia grzewczego,
 • technologią odlewania,
 • inżynierią bezpieczeństwa i higieną pracy.

Dziękujemy uczniom i opiekunom za udział w zajęciach i pokazach. Zapraszamy ponownie.

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/pg/wipitm

4 lutego 2019 r. w ramach oferty edukacyjnej Wydziału dla szkół średnich, uczniowie drugiej klasy V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych pt.: „Fizyczne podstawy ultrasonografii”. Uczestnikami byli uczniowie klasy o profilu biologiczno – chemicznym w ramach przedmiotu „fizyka w medycynie”. Zajęcia, które z założenia kierowane są do osób interesujących się medycyną i diagnostyką medyczną oraz ich fizycznymi podstawami, poprowadził dr inż. Marcin Jarosik, pracownik Instytutu Fizyki naszego Wydziału. Spotkanie zostało podzielone na dwie części:  na wstępie uczestnicy wysłuchali wykładu wprowadzającego na temat ultrasonografii jako metody obrazowania medycznego, a szczególnie fizycznych podstaw oraz zasady działania urządzenia, jego możliwości oraz typów prezentacji wraz z ich zastosowaniami. W drugiej części zajęć została omówiona budowa ultrasonografu, jego podstawowa obsługa oraz prowadzący, korzystając z nowoczesnego ultrasonografu znajdującego się na wyposażeniu jednego z laboratoriów Instytutu Fizyki, praktycznie zaprezentował podstawowe typy wizualizacji, min. prezentację typu B oraz badanie przepływów metodą Dopplera. Na zakończenie każdy z uczestników mógł pod opieką prowadzącego własnoręcznie przeprowadzić badanie USG, z czego grupa bardzo chętnie korzystała.

Dziękujemy uczniom za udział w zajęciach i duże zaangażowanie w ćwiczenia. Dziękujemy również opiekunom. Mamy nadzieję że zajęcia okażą się przydatne. Zapraszamy ponownie.

22 stycznia br. w związku z ofertą edukacyjną Wydziału dla szkół średnich, uczniowie pierwszej klasy Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi funkcjonalnościami programu E-CZK (Elektroniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego), który to program funkcjonuje między innymi w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Służy on to tworzenia, przetwarzania, wymiany oraz przechowywania informacji i dokumentów dotyczących sytuacji kryzysowych. Uczniowie mieli zatem okazję wcielić się w rolę Dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i samodzielnie zarejestrować wybrane zagrożenie (pożar) zaistniałe  w danym powiecie, następnie je zmodyfikować, wymieniać się danymi pomiędzy uprawnionymi podmiotami oraz tworzyć statystyki i analizy. Dziękujemy opiekunom i uczestnikom zajęć za zainteresowanie programem i duże zaangażowanie w ćwiczenia. Mamy nadzieję że okażą się przydatne. Zapraszamy ponownie.
https://technikumczestochowa.spsk.pl/

Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz, pracownik naszego Wydziału, został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "Naukowiec przyszłości". Nominację otrzymał w związku z realizacją projektu pt.: "Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozję". Laureaci nagrody zostaną wyłonieni w połowie przyszłego roku, a wręczenie statuetek odbędzie się jesienią 2019 r. podczas gali na IV Forum Inteligentnego Rozwoju. Od 2018 roku nagroda jest przyznawana pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak.

Organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważone rozwoju gospodarczego kraju. Celem nagrody jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów:

 • realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych;
 • realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki;
 • dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej;
 • działających na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.

Gratulujemy!

 

15 stycznia br. w związku z ofertą edukacyjną Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej dla szkół średnich, rozpoczęły się cykle zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów planujących przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Uczestnicy mają możliwość poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę oraz zdobyć doświadczenie w prowadzeniu prac laboratoryjnych. Zajęcia odbywają się w laboratorium Katedry Chemii naszego Wydziału a wszystkie zaplanowane doświadczenia wykonywane są osobiście przez uczniów pod nadzorem pracowników Katedry Chemii.

Dziękujemy maturzystom za udział w zajęciach, mamy nadzieję, że okażą się pomocne.

Na zdjęciach uczniowie z I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.