Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniach 14÷22.06.2019 r. odbył się  pierwszy Piotrkowski Tydzień Nauki i Techniki organizowany w ramach otwarcia „Mediateki 800-lecia”. W organizację Tygodnia Nauki i Techniki włączyli się także przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej. W MEDIATECE odbyły się pokazy naukowe, warsztaty oraz konkursy z nagrodami przygotowane przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej m.in.: eksperymenty z ciekłym azotem, doświadczenia fizyczno-chemiczne, przejażdżki pneumomobilem, prezentacja łazika marsjańskiego, zabawy z elektromagnetyzmem, pokazy druku przestrzennego. Na stoiskach naszego Wydziału, można było również zobaczyć: niezwykły świat pod mikroskopem, metale z pamięcią kształtu oraz stop Wooda, nowoczesne wyroby z metalu, odlewy artystyczne, drukarki 3D oraz ciekawe wyroby otrzymane z drukarek 3D, urządzenia sterujące wykorzystywane w automatyzacji różnych procesów modelowanie plastycznego płynięcia metalu za pomocą plasteliny, urządzenia do mierzenia dźwięku i oczywiście widowiskowe doświadczenia fizyczne oraz chemiczne. Ponadto zaprezentowane zostały wszystkie kierunki kształcenia naszego Wydziału tj.: Inżynieria Materiałowa, Technologia Szkła i Ceramiki, Metalurgia, Fizyka Techniczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Można było także lepić z gliny, zagrać w grę planszową z zakresu BHP, nauczyć się udzielanie pierwszej pomocy oraz brać udział w quizach przygotowanych przez pracowników Uczelni. Ponadto pracownicy naszego Wydziału wygłosili kilka ciekawych wykładów popularno-naukowych dla osób odwiedzających Mediatekę.

Dziękujemy wszystkim pracownikom naszego Wydziału za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wydarzenia.

https://www.facebook.com/pg/wipitm

 

 

8 i 9 czerwca 2019 r. w Parku Lisiniec w Częstochowie odbył się festiwal Summer Chill 2019, czyli tzw. "Licealia". Studenci oraz pracownicy Politechniki Częstochowskiej brali udział w tym wydarzeniu, zachęcając licealistów do studiowania na Politechnice Częstochowskiej.

Dziękujemy studentom naszego Wydziału za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego wydarzenia,
ale przede wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w działalność promocyjną naszej Uczelni.

https://www.facebook.com/pg/wipitm/

W dniu 29.05.2019 r. gościliśmy na WIPiTM pracowników firmy WHIRLPOOL w ramach kolejnego już "Spotkania studentów z przedstawicielami przemysłu". Studenci mieli okazję zapoznać się z obszarami działalności firmy, możliwościami zdobycia atrakcyjnej pracy, ale przede wszystkim z możliwością podjęcia stażu w firmie.W spotkaniu uczestniczyli:
Maciej Poborski – Dyrektor Fabryki Zmywarek
Karthikeyan Kannan – Dyrektor Fabryki Pralek
Joanna Janiaczyk -HR Business Partner

Bardzo dziękujemy pracownikom firmy za ciekawą prezentację.

https://www.facebook.com/pg/wipitm

31 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Sali Widowiskowej Klubu Politechnik odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Ryszardowi Knosali. Decyzję o nadaniu tego zaszczytnego tytułu podjęto na mocy uchwały Senatu PCz z dnia 27 marca br. na wniosek Dziekana WIPiTM dr hab. inż. Marcina Knapińskiego, prof. PCz oraz Rady Wydziału. Jest to wyrazem uznania naszego środowiska dla wielkiego wkładu Pana Profesora w rozwój nauki, w szczególności w zakresie inżynierii produkcji. JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol dokonał ceremonii wręczenia dyplomu dostojnemu doktorantowi. Laudacja, w której przybliżono sylwetkę Pana Profesora Ryszarda Knosali, tematykę i szeroki zakres prowadzonych badań naukowych oraz działalność organizacyjną, została wygłoszona przez prof. dr hab. inż. Annę Kawałek. W roku 2005 Minister Edukacji Narodowej powołał Pana Profesora Ryszarda Knosalę na eksperta ds. standardów nauczania dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Obecnie Szanowny Pan Profesor jest redaktorem naukowym pierwszego w Europie cyklu 11 książek z zakresu „Nauka i Praktyka Innowacji” i współautorem 4 z nich. W uznaniu zasług w zakresie badań naukowych oraz za osiągnięcia organizacyjne Szanowny Pan Profesor był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Z jego inicjatywy w roku 2009 w Politechnice Częstochowskiej zorganizowano Oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, którego aktualna siedziba mieści się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Szanowny Pan Profesor Ryszard Knosala, jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, aktywnie włączył się w przygotowanie programu kształcenia dla pierwszego w Polsce kierunku tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych, a także brał czynny udział w promocji tego kierunku. To osoba powszechnie znana i ceniona w środowisku naukowym inżynierii mechanicznej oraz inżynierii produkcji, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Jm Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz odczytał recenzje dorobku naukowego Doktora Honorowego oraz wybrane fragmenty licznie nadesłanych z tej okazji listów gratulacyjnych. Uwieńczeniem uroczystości było wystąpienie profesora Ryszarda Knosali na temat: PODSTAW METODYKI INNOWACJI. Po ceremonii wręczenia odbyła się na holu głównym WIPiTM część nieoficjalna, na której to w odpowiedniej ku temu oprawie, zaproszeni goście i pozostali uczestnicy uroczystości mogli osobiście złożyć gratulacje i podziękowania na ręce Honorowego Doktora.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/pg/wipitm

Zdjęcia wykonane przez Pana dra inż. Tomasza Geislera - https://photos.app.goo.gl

W dniu 30 maja 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej odbyła się 43 Studencka Konferencja Naukowa. Konferencja ta jest corocznym wydarzeniem naukowym organizowanym przez Wydział, które cieszy się dużym zainteresowaniem w polskim środowisku studentów. W Konferencji uczestniczyło ponad 100 studentów i doktorantów reprezentujących 20 rożnych ośrodków akademickich w Polsce, prezentujących wyniki badań naukowych, rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych realizowanych często w ramach kół naukowych.
Referaty prezentowane w ramach konferencji umożliwiały wymianę poglądów i rozwój wiedzy w kilku sekcjach tematycznych dotyczących m.in.: inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, inżynierii bezpieczeństwa, fizyki i chemii, zarządzania i inżynierii produkcji oraz ochrony środowiska. Uczestnicy Konferencji otrzymali certyfikaty, a najciekawsze prezentacje zostały nagrodzone dyplomami.

Dodatkowo w Studenckiej Konferencji Naukowej uczestniczyli pracownicy firm tj.:

  • CooperStandard,
  • ZF Group,
  • Rempol,
  • Zamet Industry.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.