a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wielki sukces PCz Rover Team. Drużyna studentów Politechniki Częstochowskiej skonstruowała łazika marsjańskiego, który wygrał najbardziej prestiżowe zawody na świecie, organizowane na pustyni w stanie Utah. Nasza drużyna okazała się lepsza od 95 drużyn z całego świata! 25 czerwca w auli wydziału zarządzania odbyło się spotkanie ze zwycięską ekipą PCz Rover Team.

http://czestochowa.naszemiasto.pl/artykul/wielki-sukces-studentow-politechniki-czestochowskiej-ich,4672886,artgal,32859618,t,id,tm,zid.html

Gratulujemy!!!

http://www.gazetacz.com.pl

http://czestochowa.wyborcza.pl

http://www.tvorion.pl

 

W maju i czerwcu nasz Wydział odwiedziły przedszkolaki z Miejskich Przedszkoli nr: 11, 13, 15, 44 i 38. Łącznie ok. 60 przedszkolaków wzięło udział w pokazach doświadczeń fizycznych, ale również miało okazję pozwiedzać laboratoria Wydziału i zobaczyć jak wygląda np. proces walcowania lub jak zaprogramować robota. Przedszkolaki zwiedziły również Galerię Sztuki Odlewniczej. Każdy przedszkolak po zakończonych zajęciach otrzymał dyplom Małego Naukowca!

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom oraz nauczycielom za udział w zajęciach.

Dziękujemy również pracownikom Wydziału za zorganizowanie zajęć oraz za zaangażowanie.

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„NOWE TECHNOLOGIE I OSIĄGNIĘCIA W METALURGII, INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, INŻYNIERII PRODUKCJI I FIZYCE”

W dniach 7-8 czerwca 2018 r., z okazji tradycyjnie obchodzonego Dnia Hutnika, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Produkcji i Fizyce”. Tym razem organizację koordynowali pracownicy Instytutu Fizyki oraz Instytutu Inżynierii Materiałowej. Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH).
Podstawowy cel konferencji to możliwość wymiany poglądów w dyscyplinach uprawianych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, takich jak: fizyka, metalurgia, inżynieria materiałowa i inżynieria produkcji. Łącznie zgłoszono 136 artykułów, w tym 78 zagranicznych - między innymi z Hiszpanii, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi. Prace naukowe zostały po wnikliwej i fachowej ocenie grona ekspertów zostaną wydane w czasopismach: Acta Physica Polonica A, Hutnik – Wiadomości Hutnicze oraz monografii stanowiącej materiały konferencyjne.
Uroczystego otwarcia XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz 42 Studenckiej Sesji Naukowej dokonał Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marcin Knapiński prof. PCz. Obrady prowadzono w czterech sesjach tematycznych z zakresu: fizyki, przeróbki plastycznej metali, metalurgii ekstrakcyjnej połączonej z recyklingiem metali oraz inżynierii materiałowej. Na sesji plenarnej przedstawiono wyniki nowatorskich badań związanych z tematyką konferencji prowadzonych głównie przez naukowców z Hiszpanii, Słowacji i Polski. W gronie zaproszonych gości znaleźli się prof. Victorino Franco oraz dr Jiayan Law z Uniwersytetu w Sewilli, dr Jozef Kovac ze Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach, dr Tomas Samuely z Uniwersytetu P.J. Safarika w Koszycach, prof. Wiesław Leoński z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr Przemysław Tarasewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których wystąpienia dotyczyły fizyki magnetyzmu oraz nadprzewodnictwa. Zaproszono także firmy zewnętrzne, tj. Bruker Polska, ZF Group oraz CooperStandard. Stoiska, gdzie prezentowały one swoje oferty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników obrad.

W drugim dniu konferencji, poza interesującymi prezentacjami zaproszonych gości, na które licznie przybyli przedstawiciele nauki oraz przemysłu z kraju i zagranicy, odbyła się uroczystość nadania wydziałowej auli AMO imienia prof. Leopolda Jeziorskiego, wybitnego uczonego, specjalisty i dydaktyka legitymującego się wieloma osiągnięciami w dziedzinie inżynierii materiałowej.
Grono dziekańskie Wydziału uroczyście powitało przybyłych gości. Następnie przedstawiono największe osiągnięcia pracowników i studentów Wydziału, jakich dokonano na przestrzeni ostatnich lat. Następnie miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości, m.in. Jarosława Marszałka – zastępcy prezydenta miasta Częstochowy. Osiągnięcia swe również przedstawili: Paweł Wronka – Manager Działu Modelowania i Symulacji w obszarze mechanicznym Centrum Inżynieryjnego ZF Group oraz Ewa Trzeszczyńska – Prokurent i Zastępca Dyrektora firmy Pro Novum.
Uwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie płyty pamiątkowej i nadanie imienia prof. Leopolda Jeziorskiego auli AMO Wydziału. Prof. dr inż. Leopold Jeziorski, dr h.c. pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki naszej Alma Mater, był Dziekanem Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów) oraz wieloletnim dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej. Rodzina oraz przyjaciele Profesora przypomnieli zgromadzonym jego sylwetkę.
Tradycyjnie po obradach i oficjalnych uroczystościach goście zostali zaproszeni do udziału w „Spotkaniu pod Kadzią”, gdzie mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w luźnej i przyjaznej atmosferze interdyscyplinarnej integracji pokoleniowej, będącej okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.

42. STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów

W dniu 7 czerwca b.r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, w ramach tradycyjnych obchodów „Dnia Hutnika”, odbyła się 42. Studencka Konferencja Naukowa. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Częstochowa oraz Rektor Politechniki Częstochowskiej. Konferencja ta jest corocznym wydarzeniem naukowym organizowanym przez Wydział, które cieszy się dużym zainteresowaniem w polskim środowisku studentów. W Konferencji uczestniczyło ponad 130 studentów i doktorantów reprezentujących 20 rożnych ośrodków akademickich w Polsce prezentujących wyniki badań naukowych, rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych realizowanych często w ramach kół naukowych. Konferencja rozpoczęła się uroczystym otwarciem przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Marcina Knapińskiego prof. PCz.
Referaty prezentowane w ramach konferencji umożliwiały wymianę poglądów i rozwój wiedzy w siedmiu sekcjach tematycznych dotyczących inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, inżynierii bezpieczeństwa, fizyki i chemii, zarządzania i inżynierii produkcji, inżynierii biomedycznej oraz ochrony środowiska. Referaty zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych pt.: „Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów”, seria Materiały Konferencyjne nr 11, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów politechniki Częstochowskiej. Uczestnicy Konferencji otrzymali certyfikaty, a najciekawsze prezentacje zostały nagrodzone dyplomami i albumami książkowymi.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/pg/wipitm

https://www.instagram.com/wipitm/

8 czerwca 2018 r. odbyło się już 43 znane i lubiane od lat "Spotkanie pod Kadzią". Spotkanie to jest tradycją nawiązującą do spotkań hutników, którzy po ciężkiej pracy gromadzili się przy kuflu piwa. Impreza zorganizowana przez nasz Wydział integruje pracowników Uczelni i ludzi przemysłu. Po raz pierwszy "Spotkanie pod Kadzią" odbyło się w 1975 roku."Spotkanie pod Kadzią" jest to stała forma poszanowania tradycji, którą może poszczycić się niewiele uczelni w Polsce.

W dniu 29.05.2018 r. studenci naszego wydziału, kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa i Higiena Pracy oraz Inżynieria Materiałowa (I rok) uczestniczyli w zajęciach praktycznych w ISD Huta Częstochowa. Głównym tematem wizyty była praca sieci i urządzeń energetycznych w Walcowni Blach Grubych, m. in. pieców przemysłowych oraz eksploatacja urządzeń grzewczych, a także zagrożenia i zasady bezpieczeństwa na terenie zakładu.  Grupę oprowadzali: Koordynator Procesów Grzewczych – Główny Specjalista Pan Jarosław Czarnecki, Koordynator ds. Gazowych i Pieców Przemysłowych – Pan mgr inż. Artur Maroszek oraz Koordynator ds. BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego - Główny Specjalista – Pan mgr inż. Robert Gonera, którzy odpowiadali na pytania studentów dotyczące hutniczej branży energetycznej.
Opiekunowie grupy w osobach dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz oraz dr inż. Dorota Musiał.
Serdecznie dziękujemy pracownikom firmy za poświęcony czas i  przekazanie cennej wiedzy praktycznej.

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.