Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

10 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się Gala „Polscy Naukowcy Przyszłości”, podczas której zostały wręczone certyfikaty IV edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec Przyszłości” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak.

Nominowani do tej nagrody byli dwaj pracownicy Politechniki Częstochowskiej - pisaliśmy o tym w poprzednim numerze naszego czasopisma. Ostatecznie jednym z laureatów, który otrzymał to wyróżnienie, został pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz. Nagroda została przyznana za realizację projektu pt. „Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozję”. Przeprowadzone przez zespół naukowców Politechniki Częstochowskiej pod kierownictwem laureata badania teoretyczne i eksperymentalne procesu walcowania prętów bimetalowych Mg/Al z uwzględnieniem badań odporności na korozję umożliwiły określenie wpływu parametrów procesowych (głównie temperatury procesu i wartości odkształcenia) i zjawisk zachodzących w trakcie procesu walcowania prętów Mg/Al. Umożliwiło to określenie schematu płynięcia poszczególnych warstw pasma bimetalowego, zapewniając jego sterowanie w taki sposób, aby otrzymać równomierny rozkład aluminiowego plateru na magnezowym rdzeniu oraz wysoką wytrzymałość złącza, co zwiększyło odporność na korozję w porównaniu do prętów wytwarzanych ze stopów magnezu. W trakcie gali, oprócz wręczenia certyfikatów laureatom, odbyła się również dyskusja na temat „Gorąca gra o przyszłość” z „Naukowcami Przyszłości” Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019. Tematyka dyskusji dotyczyła zagadnień komercjalizacji innowacji a potrzeby rynku, a w szczególności: - Jak osiągnięcia nauki wpłyną w przyszłości na życie społeczne i gospodarcze? - Relacje między nauką a biznesem - razem czy osobno? - Kariera naukowca - w Polsce czy za granicą? - Naukowcy w biznesie - jak sobie radzą? Prowadzącym dyskusję był Rafał Kunaszyk, wiceprezes Eurokreator T&C, międzynarodowy specjalista w zakresie planowania i zarządzania projektami krajowymi i międzynarodowymi. Uroczyste wręczenie statuetek w kategorii „Naukowiec Przyszłości” odbędzie się podczas IV Forum Inteligentnego Rozwoju, w dniach 28-29 listopada br. w Uniejowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium

"Współpraca czynnikiem kształtującym kapitał przedsiębiorstwa",

które odbędzie się

w dniu 20 września 2019 r. o godz. 900

w auli AMF - Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

Celem seminarium jest umożliwienie przedsiębiorstwom zaprezentowania swojej oferty produkcyjno-usługowej, a tym samym stworzenie platformy wymiany informacji dzięki której będzie możliwość pozyskania partnerów produkcyjnych, handlowych bądź usługowych.

Spotkanie adresowane jest głównie do przedsiębiorstw współpracujących z wydziałem, których działalność związana jest z wytwarzaniem, przetwórstwem oraz recyklingiem materiałów. Do udziału zapraszamy również inne podmioty gospodarcze zainteresowane przedstawieniem swojej oferty, jak również poszukujących wsparcia ze strony innych instytucji w realizowanych projektach.

W związku z planowanym wydarzeniem, prosimy o zadeklarowanie udziału oraz informację czy zainteresowani są Państwo 15 minutową multimedialną prezentacją firmy. Ze względu na ograniczony czas, możliwa będzie prezentacja jedynie kilkunastu firm, dlatego też, bardzo prosimy o jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału w seminarium.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Seminarium do dnia 23 sierpnia 2019 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agenda:

    900÷930 – Otwarcie seminarium oraz prezentacja oferty badawczej Wydziału

  930÷1130 – Prezentacja firm współpracujących z Wydziałem

1130÷1200 – przerwa kawowa

1200÷1330 – Prezentacja firm współpracujących z Wydziałem

1330÷1400 – Podsumowanie

         1430  –  Lunch

 


Lista prezentujących firm
Wpłaty:

SITPH przy Politechnice Częstochowskiej
Al. Armii krajowej 19, 42-200 Częstochowa
NIP 573-022-44-47
PKO BP I Oddział w Częstochowie
94 1020 1664 0000 3202 0140 1868
z dopiskiem: Seminarium - Nazwisko


Organizatorzy:

Dr inż. Marcin Kwapisz Tel. 34 3250-685
Dr inż. Kamila Sobczak Tel. 34 3250-626


OFERTA WYDZIAŁU - WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

 

 

 

 

 

15 lipca 2019 r. na Wydziale Inżynierii produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Tytuł magistra uzyskało: 15 studentów studiów dziennych oraz 6 studentów studiów zaocznych, natomiast tytuł inżyniera uzyskało 5 studentów studiów zaocznych i jeden student studiów dziennych.

Władze Wydziału składają wszystkim dyplomantom gratulacje z okazji uzyskania tytułu zawodowego magistra i inżyniera!
Niech wiedza i umiejętności zdobyte na naszej Uczelni, owocują dla Państwa przez wiele lat!

Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 14 maja 2019 roku zostało przyznane dofinansowanie Politechnice Częstochowskiej na realizację projektu pt. „Opracowanie nisko odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysoko wytrzymałościowych materiałów lekkich i super lekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami reaktywnymi i ich stopami”, akronim EMuLiReMat.

Projekt będzie realizowany w drugim konkursie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne Technologie Materiałowe” - TECHMATSTRATEG. W ramach konkursu wpłynęło 29 wniosków, z których 12 zostało rekomendowanych do dofinansowania. Projekt został złożony przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Opolska, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet Gałka, Szulc Spółka jawna (partner przemysłowy). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Henryk Paul z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk. Natomiast kierownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za realizację prac badawczych wykonywanych w Politechnice Częstochowskiej jest prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych na skalę światową technologii platerowania wybuchowego materiałów wielowarstwowych oraz wybranych technologii stowarzyszonych (walcowania - zadanie
realizowane przez PCz, tłoczenia, zgrzewania FSW), związanych z przerobem i docelową aplikacją nowych produktów. Nowymi produktami projektu w szczególności będą: (i) lekkie wielowarstwowe metaliczne materiały kompozytowe zbrojone warstwami międzymetalicznymi, powstałymi na granicy łączonych warstw Ti, Al, Mg w wyniku kontrolowanego prowadzenia reakcji międzymetalicznych, (ii) materiały o charakterze kompozytu zbudowanego na bazie metali lekkich z warstwą wewnętrzną ze stopu magnezu, łączone metodą wybuchowego platerowania, (iii) blachy stalowe platerowane tantalem lub niobem z międzywarstwą funkcjonalną oraz (iv) blachy stalowe platerowane stopami tytanu (Gr.2, Gr.7, Gr.11 i/lub Gr.12) oraz stopami cyrkonu (Zr700 lub Zr Gr. R60 702). W ramach działań podjętych w niniejszym projekcie zakłada się także opracowanie podstaw innowacyjnej technologii grzania elektroindukcyjnego, poprzez ‘wprowadzenie’ do wytwarzanego kompozytu, na drodze wybuchowego platerowania, warstw ferromagnetycznych i wygrzewanie
plateru ‘od środka’ za pomocą sterowanego pola elektromagnetycznego. W fazie pierwszej zastosowany sposób grzania posłuży do ukształtowania kompozytu, podczas gdy w fazie drugiej, tj. po uformowaniu (pół)produktu, dalsze wygrzewanie pod naciskiem zainicjuje procesy dyfuzyjne prowadzące do uformowania się warstw międzymetalicznych, pożądanych z punktu widzenia zestawu własności wyrobu finalnego. Współpraca przemysłu (f-ma Explomet) z jednostkami naukowymi (IMIM PAN, PW, AGH, PCz, PO, WAT) o zróżnicowanych
kompetencjach pozwoliła stworzyć partnerski zespół, którego wspólne prace umożliwią opracowanie nowych technologii, które po przejściu w fazę wdrożeniową zapewnią wiedzę niezbędną wielu branżom wytwórczym. Realizacja założonych celów projektu ze względu na przełomowy charakter większości opisanych grup problemów z pewnością usytuuje zaangażowaną w realizację projektu krajową naukę w roli lidera w opisanych dziedzinach. Rozwój produkcji materiałów wielowarstwowych, platerowanych metodą wybuchową w powiązaniu z przygotowaniem podstaw technologii stowarzyszonych pozwoli na rozwój wielu dziedzin przetwórstwa i wykorzystania materiałów metalicznych. Umożliwi także obniżenie mas konstrukcji i zwiększy bezpieczeństwo ich eksploatacji, np. poprzez zapewnienie im ‘szczelności elektromagnetycznej’ i odporności balistycznej wybranych komponentów. Wartość przyznanych środków finansowych wynosi 12 219 498,60 zł (całkowity koszt realizacji projektu 13 685 431 zł), w tym udział Politechniki Częstochowskiej został określony na kwotę 748 000 zł. Czas realizacji projektu został zaplanowany na 36 miesięcy, w tym 18 miesięcy na realizację zadania przez Politechnikę Częstochowską. Projekt został rozpoczęty 1 lipca 2019 roku. Będzie realizowany na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w Instytucie Metalurgii i Technologii Metali.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.