Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

27 marca 2019 r. na naszym Wydziale odbyło się już po raz kolejny: "Spotkanie Studentów z Przedstawicielami Biznesu". Tym razem gościli na naszym Wydziale pracownicy firmy REMPOL. Studenci mieli okazję zapoznać się z obszarami działalności firmy, możliwościami zdobycia atrakcyjnej pracy, ale przede wszystkim z możliwością podjęcia stażu w firmie REMPOL. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Dudek - prezes zarządu, Paweł Widuch - specjalista ds. handlu, Justyna Iskierka -specjalista ds. rozwoju, Izabela Dzwonek - dyrektor ds. administracji.
Mamy nadzieję że pracownicy firmy, przekonali studentów naszego Wydziału do podjęcia stażu w firmie Rempol.
 
Wydział 27 lutego br. podpisał umowę o współpracy z firmą Rempol. Dla uczelni partnerstwo z biznesem stanowi dodatkowe źródło inspiracji do wyznaczania kierunków badań naukowych oraz możliwość dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku, aby kształcić kompetentną i mającą wysokie kwalifikacje kadrę pracowników.

W dniu 28.03.2019r roku studenci Wydziału wraz z opiekunami, uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach dydaktycznych w ramach branżowych targów kieleckich pt. „Przemysłowa Wiosna’’, na których prezentowało się 890 wystawców z 30 krajów w różnych dziedzinach szeroko pojętych nowoczesnych technik wytwarzania: technologia druku 3D, technologia obróbki laserem, plazmą, wodą, technologia spawalnictwa, przeróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, utylizacji odpadów przemysłowych, automatyki i robotyki.

21 marca 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie odbył się "Festiwal Techniki", połączony z dniem otwartym szkoły. Jak co roku, w tym wydarzeniu brali udział również pracownicy naszego Wydziału. Na "stanowisku odlewniczym”, które było obsługiwane przez pracownika naszego Wydziału, dr inż. Macieja Nadolskiego, odbył się pokaz odlewnictwa, który obejmował: wykonanie form z masy formierskiej, wytapianie metalu w piecu indukcyjnym oraz wykonanie odlewu. Po pokazie odbyły się dla uczniów warsztaty, podczas których uczniowie mogli samodzielnie wykonać formy z masy formierskiej oraz otrzymać gotowy odlew.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Profesorowi dr hab. inż. Sebastianowi Mrowi została przyznana Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w czwartej edycji przedsięwzięcia. Nagroda została przyznana w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Od 2016 roku Laureatami Nagrody zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym sekcje tematyczne „Rzecz o Innowacjach i Inwestycjach” oraz  program „goPL”. Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów naukowych!

Na Gali pt. „Polscy Naukowcy Przyszłości” 10 czerwca br. zostaną wręczone certyfikaty Laureatom czwartej edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategoriach naukowych – „Naukowiec przyszłości”. Gala odbędzie się  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Główna uroczystość wręczenia odbędzie w dniach 28-29 listopada podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju i Gali Liderów Inteligentnego Rozwoju, które odbędą się w ramach IV Forum Inteligentnego Rozwoju w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Apart Hotel Termy Uniejów w Mieście i Gminie Uniejów.
Redakcje sekcji „Rzecz o Innowacjach” i programu „goPL” przygotowują specjalne wydania czerwcowe poświęcone laureatom w kategorii „Naukowiec przyszłości”, które ukażą się po czerwcowej Gali w wydaniach papierowych i internetowych dzienników „Puls Biznesu” i „Rzeczpospolita”, a w drugiej części czerwca w prestiżowym anglojęzycznym magazynie „Polish Market”, promującym polską naukę, kulturę i gospodarkę na arenie międzynarodowej oraz w ramach programu wideo „goPL” na największym portalu biznesowym money.pl

W dniu 22. 03. 2019 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej odbyły się warsztaty poświęcone współczesnym problemom logistyki stosowanej. Spotkanie prowadziły dr inż. Ewa Staniewska oraz dr inż. Monika Górska, pracownicy naukowi Instytutu Zarządzania Produkcją. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. J. BEMA W KLUCZBORKU wraz z opiekunami (44 osoby). Spotkanie rozpoczęło się od rozwinięcia twierdzenia „Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”. Prowadzący w skrócie omówili cel i przebieg warsztatu. Kolejnym punktem spotkania było szkolenie dające możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności projektowania systemu logistycznego dedykowanemu innowacyjnemu produktowi.
 
Organizatorzy dziękują za udział wszystkim uczestnikom warsztatów i konstruktywny wkład w realizację zadań projektowych.

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.