a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniu 18 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii materiałów odbyły się warsztaty w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384: „Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w Republice Czeskiej i Polsce“ realizowanego z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Finansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt ten został przyznany na okres: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019.

Głównym koordynatorem projektu jest Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra metalurgie a slévárenství, a kierownikiem: doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D. Partnerami projektu są: Politechnika Częstochowska (koordynator: dr inż. Edyta Kardas), Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Celem projektu jest przekazanie dobrych praktyk z obszaru eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych oraz ich wpływu na środowisko poprzez wspólnie stworzoną wystawę objazdową surowców mineralnych oraz produktów CZ i PL, które są prezentowane w warsztatach zarówno w Czechach, jak i w Polsce. Intensywna współpraca pomiędzy VŠB-TUO, a Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Śląskim i GIG Katowice prowadzona jest na podstawie specyfiki regionów przemysłowych i z wykorzystaniem wspólnej historii technicznej dotyczącej obszarów czesko-polskiego pogranicza.

Warsztaty były prowadzone wg Programu:

1000: Rejestracja
1030-1045: Otwarcie – słowo wstępne - dr inż. Edyta Kardas
1045-1115: Podstawowe informacje dotyczące projektu - doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D
1115-1145: Przetwarzanie i wykorzystanie surowców mineralnych w Polsce - dr hab. inż. A. Konstanciak
1145-1215: Surowce mineralne i inne dodatki uzupełniające w Republice Czeskiej - dr ing. Simona Jursová, Ph.D
1215-1245: Przerwa kawowa
1245-1500: Prezentacja mobilnej wystawy surowców mineralnych i innych dodatków uzupełniających dla studentów, pracowników B+R oraz innych zainteresowanych pracowników Politechniki Częstochowskiej.

W dniu 26.10.2018 roku zakończone zostało szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, w którym uczestniczyli studenci naszego wydziału. Zaświadczenia inspektora ochrony przeciwpożarowej uroczyście wręczył Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek w obecności mł. bryg. Damiana Hajdasa - Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych oraz Pani aspirant  Anety Siarki. W uroczystości wzięła również udział  Pani dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz, organizator szkolenia. Więcej informacji na stronie internetowej: https://cspsp.pl

Serdecznie dziękujemy Komendantowi mł. bryg. Piotrowi Placek, za możliwość uczestnictwa studentów naszego Wydziału w szkoleniu.

 

W dniu 25.10.2018 r. na naszym Wydziale już po raz kolejny odbyło się "Spotkanie Studentów z Przedstawicielami Biznesu". Tym razem mieliśmy przyjemność gościć u nas przedstawiciela firmy PHOENIX 3D. Prezentacja dotyczyła NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII DRUKU 3D. Prezentację poprowadził Piotr Gutsche - Marketing Manager w firmie PHOENIX 3D

Drukowanie 3D to nowoczesna technologia, którą dzisiaj wykorzystuje się na coraz większą skalę w wielu rodzajach działalności, np. w medycynie do robienia protez czy różnego rodzaju implantów. W architekturze druk 3D służy do wykonywania modeli, dzięki którym klient łatwiej może wyobrazić sobie gotowy projekt.
Jest to rozwiązanie, które jest korzystniejsze niż prezentacja modelu cyfrowego 3D lub tworzenie kosztownej makiety. Drukarki 3D umożliwiają przede wszystkim prototypowanie różnych rozwiązań konstrukcyjnych, wykorzystywanych we wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu. Technologię druku 3D stosuje się także do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Firma 3D PHOENIX zajmuje się drukiem 3D różnorodnych elementów związanych z wieloma branżami. Zastosowanie najnowocześniejszych drukarek 3D oraz ich technologii zapewnia wysoką precyzję każdego drukowanego elementu. 

W dniu 26.10.2018 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odwiedzili maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. Uczniowie zostali zaznajomieni z możliwościami studiowania i z kierunkami kształcenia na Wydziale, a także mieli możliwość zobaczenia laboratoriów znajdujących się na Wydziale. W ramach wybranych zajęć z „oferty edukacyjnej dla szkół średnich”, oferowanej przez nasz Wydział, uczniowie uczestniczyli w zajęciach z chemii oraz inżynierii materiałowej. 

Bardzo dziękujemy uczniom szkoły oraz opiekunom za przyjazd i serdecznie zapraszamy ponownie.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.