Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniu 4.04.2019 r. studenci PCz, w tym naszego wydziału, z ramienia studenckich kół naukowych  „Inżynieria Materiałowa” i „Bezpieczne Koło” w osobach:

Pan Piotr Pietruszka,
Pan Tomasz Kłosiński,
Pani Zuzanna Iwińska,
Pani Karolina Biedroń,
Pani Daria Suchan,
Pani Agnieszka Perońska,
Pani Agata Musiał,
Pani Klaudia Walaszczyk,

wzięli udział w konferencji „ Dzień Innowatora 2019” zorganizowanej przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną KSSE, podczas której zostały im wręczone certyfikaty Członków Zwyczajnych Klubu Innowatora.

Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i sfinansowanie konferencji, a studentom serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji i zdjęć na stronie: http://www.ksse.ecms.pl/ki-galeria-2365

27 marca 2019 r. na naszym Wydziale odbyło się już po raz kolejny: "Spotkanie Studentów z Przedstawicielami Biznesu". Tym razem gościli na naszym Wydziale pracownicy firmy REMPOL. Studenci mieli okazję zapoznać się z obszarami działalności firmy, możliwościami zdobycia atrakcyjnej pracy, ale przede wszystkim z możliwością podjęcia stażu w firmie REMPOL. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Dudek - prezes zarządu, Paweł Widuch - specjalista ds. handlu, Justyna Iskierka -specjalista ds. rozwoju, Izabela Dzwonek - dyrektor ds. administracji.
Mamy nadzieję że pracownicy firmy, przekonali studentów naszego Wydziału do podjęcia stażu w firmie Rempol.
 
Wydział 27 lutego br. podpisał umowę o współpracy z firmą Rempol. Dla uczelni partnerstwo z biznesem stanowi dodatkowe źródło inspiracji do wyznaczania kierunków badań naukowych oraz możliwość dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku, aby kształcić kompetentną i mającą wysokie kwalifikacje kadrę pracowników.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Profesorowi dr hab. inż. Sebastianowi Mrowi została przyznana Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP w czwartej edycji przedsięwzięcia. Nagroda została przyznana w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Od 2016 roku Laureatami Nagrody zostają organizacje i osoby, które w swojej działalności wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

Inicjatorem i Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym sekcje tematyczne „Rzecz o Innowacjach i Inwestycjach” oraz  program „goPL”. Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów naukowych!

Na Gali pt. „Polscy Naukowcy Przyszłości” 10 czerwca br. zostaną wręczone certyfikaty Laureatom czwartej edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategoriach naukowych – „Naukowiec przyszłości”. Gala odbędzie się  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Główna uroczystość wręczenia odbędzie w dniach 28-29 listopada podczas Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju i Gali Liderów Inteligentnego Rozwoju, które odbędą się w ramach IV Forum Inteligentnego Rozwoju w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Apart Hotel Termy Uniejów w Mieście i Gminie Uniejów.
Redakcje sekcji „Rzecz o Innowacjach” i programu „goPL” przygotowują specjalne wydania czerwcowe poświęcone laureatom w kategorii „Naukowiec przyszłości”, które ukażą się po czerwcowej Gali w wydaniach papierowych i internetowych dzienników „Puls Biznesu” i „Rzeczpospolita”, a w drugiej części czerwca w prestiżowym anglojęzycznym magazynie „Polish Market”, promującym polską naukę, kulturę i gospodarkę na arenie międzynarodowej oraz w ramach programu wideo „goPL” na największym portalu biznesowym money.pl

W dniu 28.03.2019r roku studenci Wydziału wraz z opiekunami, uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach dydaktycznych w ramach branżowych targów kieleckich pt. „Przemysłowa Wiosna’’, na których prezentowało się 890 wystawców z 30 krajów w różnych dziedzinach szeroko pojętych nowoczesnych technik wytwarzania: technologia druku 3D, technologia obróbki laserem, plazmą, wodą, technologia spawalnictwa, przeróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, utylizacji odpadów przemysłowych, automatyki i robotyki.

21 marca 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie odbył się "Festiwal Techniki", połączony z dniem otwartym szkoły. Jak co roku, w tym wydarzeniu brali udział również pracownicy naszego Wydziału. Na "stanowisku odlewniczym”, które było obsługiwane przez pracownika naszego Wydziału, dr inż. Macieja Nadolskiego, odbył się pokaz odlewnictwa, który obejmował: wykonanie form z masy formierskiej, wytapianie metalu w piecu indukcyjnym oraz wykonanie odlewu. Po pokazie odbyły się dla uczniów warsztaty, podczas których uczniowie mogli samodzielnie wykonać formy z masy formierskiej oraz otrzymać gotowy odlew.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.