Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniu 14.11.2016 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Zawiercie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Porozumienie będzie dotyczyć współpracy w obszarze naukowo-badawczym w zakresie działalności miasta w obszarze wspierania jego rozwoju gospodarczego i społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz - Dziekan Wydziału; Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz - Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju; Wojciech Dziąbek - p.o. Dyrektor.

W dniach 23.11.2016 oraz 01.12.2016 r. studenci kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa (semestr V), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (semestr II) oraz Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy II (semestr II) odbyli zajęcia wyjazdowe w Drukarni - Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
Celem wizyty w Firmie było poznanie praktycznych aspektów zarządzania produkcją.  Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z przebiegiem  procesu produkcyjnego oraz działaniami, jakie podejmowane są w celu zagwarantowania jego bezpieczeństwa. Poza tym mieli oni także okazję, obejrzeć jak wygląda organizacja pracy w poszczególnych wydziałach drukarni oraz wymienić poglądy i spostrzeżenia z pracownikami firmy. W trakcie wizyty zwiedzono Wydziały: Fotoskładu i Przygotowalni Offsetowej, Maszyn Drukujących i Produkcji Specjalnej (w tym Oddział Technik Specjalnych z Hologramem i Personalizacją) oraz Wydział Introligatorni. Studentów zapoznano także z potencjalnymi zagrożeniami  występującymi  w środowisku pracy, sposobami ich eliminacji oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia poprowadził Dyrektor Produkcji w Drukarni CZG Pan Artur Gątkiewicz. Opiekunami grup studentów byli: dr Wiesław Kulma oraz dr inż. Michał Pałęga.


W dniu 29.11.2016 r. studenci II stopnia studiów stacjonarnych (semestr II), kierunku Inżynieria Materiałowa, uczestniczyli w zajęciach audytoryjnych w zakładzie przemysłowym „CEMEX” Cementownia Rudniki. CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych. Celem wizyty było zapoznanie się w warunkach przemysłowych z procesem produkcyjnym cementu portlandzkiego oraz kontrolą jakości produkowanego asortymentu. Opiekunami grupy studentów z ramienia uczelni byli: dr inż. Anna Zawada oraz dr inż. Małgorzata Lubas.

 

 

 

 

Wraz z Nowym Rokiem zostało zmodernizowane Laboratorium Numerycznych Symulacji Procesów Przeróbki Plastycznej oraz Informatyki. Laboratorium zostało wyposażone w 18 szt komputerów Dell OptiPlex 3040SFF wraz z monitorami Dell E2216H.

 

 W dniu 12.01.2017 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Piotrkowa Trybunalskiego. Po przywitaniu uczniów przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Marcina Knapińskiego prof. PCz. oraz krótkiej prezentacji Wydziału, uczniowie mieli możliwość zobaczenia laboratoriów znajdujących się na Wydziale. Zajęcia praktyczne miały na celu zainteresowanie uczniów szkoły średniej naukami ścisłymi. Laboratoria prowadzone były przez następujących pracowników Wydziału: dr inż. Macieja Nadolskiego, dr inż. Pawła Wieczorka, Prof. Sebastiana Mroza, dr inż. Andrzeja Stefanika, dr inż. Marcina Dośpiała oraz dr inż. Artura Hutnego. Mamy nadzieję, że takie lekcje doświadczalne zachęcą uczniów do studiowania na naszym Wydziale.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.