Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Agencja Rozwoju Zawiercia zorganizowała 25 kwietnia 2017 r., konferencję pt.: „Innowacyjność produktów, usług poprzez współpracę z sektorem naukowym i badawczym”. W trakcie konferencji przedsiębiorcy z zaciekawieniem wysłuchali prelegentów ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do którego firmy aplikują o bezzwrotne dotacje. Rady ekspertów pozwalają przedsiębiorcom na profesjonalne opracowanie wniosków o dotacje zwiększając tym samym szansę na ich otrzymanie. W kolejnej części spotkania prelegenci z Funduszu Górnośląskiego omówili szczegółowo wsparcie firm na finansowanie ich projektów inwestycyjnych, oraz możliwości  dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm.
Prelegentami w konferencji byli również naukowcy z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, którzy przedstawili swoją ofertę współpracy z przedsiębiorstwami pozwalającej firmom uzyskać nową innowacyjną jakość swoich produktów i procesów produkcyjnych.

Więcej informacji: http://www.park.zawiercie.eu/aktualnosci/126

Kolejna konferencja odbędzie się 17 maja 2017r., w siedzibie Agencji Rozwoju Zawiercia, na której tym razem będziemy gościć Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

27 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie odbył się "Festiwal Techniki", połączony z dniem otwartym szkoły. Liczną grupę uczestniczących w tym wydarzeniu stanowili gimnazjaliści z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. W związku z tym wydarzeniem zostały przygotowane stanowiska prezentujące poszczególne kierunki kształcenia zarówno w technikum, jak i w szkole branżowej. Uczniowie mogli wziąć udział w wielu przygotowanych dla nich warsztatach: plastycznych, rysunkowych, odlewniczych, malowania na szkle, tworzenia biżuterii florystycznej. Na "stanowisku odlewniczym”, które było obsługiwane przez pracownika naszego Wydziału, dr inż. Macieja Nadolskiego, odbył się pokaz odlewnictwa, który obejmował: wykonanie form z masy formierskiej, wytapianie metalu w piecu indukcyjnym oraz wykonanie odlewu. Po pokazie odbyły się dla uczniów warsztaty, podczas których uczniowie mogli samodzielnie wykonać formy z masy formierskiej oraz otrzymać gotowy odlew.

Więcej informacji o Festiwalu Techniki na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie: http://zst.czest.pl/festiwal-techniki-2017/

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Dyrekcji szkoły i jej pracowników.

Podobnie jak w poprzednich latach, w dniu 30.03.2017 r. odbył się "Dzień Otwartych Drzwi" Politechniki Częstochowskiej.
Kilkuset uczniów z całego regionu miało okazję zapoznać się z ofertą uczelni, wziąć udział w zajęciach i porozmawiać z wykładowcami.
Wielu uczniów zwiedzało laboratoria na naszym Wydziale.

Dodatkowo w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, odbył się kolejny z wykładów w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego 2017 – pt.: "Fizyka wokół nas – pokazy eksperymentów fizycznych”. Zajęcia poprowadzili pracownicy naszego Wydziału: dr inż. Piotr Gębara oraz dr inż. Konrad Gruszka.

Równolegle na naszej Uczelni w tym samym dniu odbyła się ogólnopolska akcja "Dziewczyny na politechniki", której towarzyszył również "Bieg w kasku".

Podczas "Dni otwartych" rozdaliśmy wiele ulotek, odpowiedzieliśmy na setki pytań, a duże zainteresowanie ze strony uczniów niezmiernie nas cieszyło!
Nasi pracownicy z pełnym zaangażowaniem zachęcali do studiowania na Naszym Wydziale. Teraz czekamy na przyszłych studentów!

W dniu 24.03. oraz 04.04.2017  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego oraz Liceum Mundurowego im. W. Szymborskiej w Częstochowie. Wizyty rozpoczęły się od powitania gości przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Marcina Knapińskiego, prof. PCz. i Prodziekana ds. Innowacji i Rozwoju dr hab. inż. Marka Warzechę, prof. PCz. Następnie, po krótkiej prezentacji Wydziału uczniowie wzięli udział w zajęciach pokazowych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz zarządzania i inżynierii produkcji.
Podczas wizyty na Wydziale młodzież zwiedziła Laboratorium Bezpieczeństwa, gdzie została zapoznana z zasadami działania czujników dymu oraz kamery termowizyjnej. Dodatkowo uczniom przedstawiono sposób  działania  kotła grzewczego w aspekcie zadymiania i emisji spalin przy zastosowaniu wybranych paliw stałych.
Grupy wizytujące Wydział  wzięły również udział w zajęciach praktycznych związanych z zarządzaniem kryzysowym, podczas których uczestniczyli w Grze Symulacyjnej Powódź (ProCeed). Poza tym młodzież zapoznano z działaniem programu wspomagającego obsługę zdarzeń kryzysowych na terenie województwa śląskiego tj. Elektroniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego (e-czk).
Uczniowie zwiedzili również Laboratorium BHP prowadzące działalność naukową i dydaktyczną w zakresie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. W trakcie zajęć zademonstrowano działanie wybranej aparatury pomiarowej (m.in. decybelomierza, luksomierza, anemometru) oraz omówiono techniki przeprowadzania badań.
Młodzież uczestniczyła także w zajęciach na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, które obejmowały prezentację sylwetki współczesnego inżyniera produkcji oraz ćwiczenia warsztatowe związane z różnymi aspektami zarządzania w przedsiębiorstwie.
Zajęcia przygotowali oraz poprowadzili pracownicy: Katedry Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska (dr hab. inż. H. Radomiak, prof. PCz., dr hab. inż. M. Zajemska, prof. PCz., dr inż. R. Wyczółkowski), Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa (dr hab. inż. D. Rydz, prof. PCz., dr inż. M. Pałęga) oraz Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki (dr inż. M. Górska, dr inż. E. Staniewska).
Mamy nadzieję, że takie lekcje doświadczalne zachęcą uczniów do studiowania na naszym Wydziale.

 

W marcu bieżącego roku nasi studenci wraz z pracownikami Instytutu Fizyki, przeprowadzili po raz kolejny przesiewowe badania wzroku dzieci wczesnoszkolnych w ramach projektu "WZROK NA 6 = równy start”. Tym razem przebadali dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5
w Częstochowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę studentów oraz pracowników Instytutu, za ich ogromne zaangażowanie.

Podziękowania kierujemy również w stronę Dyrekcji szkół i jej pracowników.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.