Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

W dniu 9.03.2017 r. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku – Technikum Mechaniczne. Po przywitaniu uczniów przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Marcina Knapińskiego prof. PCz. oraz krótkiej prezentacji Wydziału, uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach laboratoryjnych z odlewnictwa, w ramach oferty edukacyjnej dla szkół średnich.
W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z symulacją płynięcia i krzepnięcia stopów metali w formie odlewniczej oraz technologią formowania ręcznego w masach formierskich prowadzącym do wykonania odlewu.  Zajęcia realizowane w formie warsztatów obejmowały wykonanie formy, wytopu stopu w piecu indukcyjnym oraz wykonanie odlewu.
Laboratoria prowadzili pracownicy Katedry Odlewnictwa tj.: dr inż. Maciej Nadolski, dr hab. inż. Andrzej Zyska oraz mgr inż. Roman Czyż.
Mamy nadzieję, że takie lekcje doświadczalne zachęcą uczniów do studiowania na naszym Wydziale.

W dniach 11-14.10.2016 r. odbyły się w Poznaniu, Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne w ramach POL-ECO-SYSTEM 2016 w Poznaniu, na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF). Na stoisku BMBF reprezentowane były liczne instytuty, zrzeszenia i firmy niemieckie oraz Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD). W rozmowach z ramienia Wydziału uczestniczyli: Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju oraz dr inż. Anna Zawada i dr inż. Artur Hutny.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać u wyżej wymienionych osób.

W dniu 14.11.2016 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Zawiercie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Porozumienie będzie dotyczyć współpracy w obszarze naukowo-badawczym w zakresie działalności miasta w obszarze wspierania jego rozwoju gospodarczego i społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz - Dziekan Wydziału; Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz - Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju; Wojciech Dziąbek - p.o. Dyrektor.

24 listopada 2016 studenci Wydziału wzięli udział w Konferencji BHP - "edukacja, ekonomia, zdrowie", która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 


W dniach 23.11.2016 oraz 01.12.2016 r. studenci kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa (semestr V), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (semestr II) oraz Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy II (semestr II) odbyli zajęcia wyjazdowe w Drukarni - Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
Celem wizyty w Firmie było poznanie praktycznych aspektów zarządzania produkcją.  Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z przebiegiem  procesu produkcyjnego oraz działaniami, jakie podejmowane są w celu zagwarantowania jego bezpieczeństwa. Poza tym mieli oni także okazję, obejrzeć jak wygląda organizacja pracy w poszczególnych wydziałach drukarni oraz wymienić poglądy i spostrzeżenia z pracownikami firmy. W trakcie wizyty zwiedzono Wydziały: Fotoskładu i Przygotowalni Offsetowej, Maszyn Drukujących i Produkcji Specjalnej (w tym Oddział Technik Specjalnych z Hologramem i Personalizacją) oraz Wydział Introligatorni. Studentów zapoznano także z potencjalnymi zagrożeniami  występującymi  w środowisku pracy, sposobami ich eliminacji oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia poprowadził Dyrektor Produkcji w Drukarni CZG Pan Artur Gątkiewicz. Opiekunami grup studentów byli: dr Wiesław Kulma oraz dr inż. Michał Pałęga.


Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.