a

Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

24 listopada 2016 studenci Wydziału wzięli udział w Konferencji BHP - "edukacja, ekonomia, zdrowie", która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 


W dniu 14.11.2016 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Zawiercie a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.
Porozumienie będzie dotyczyć współpracy w obszarze naukowo-badawczym w zakresie działalności miasta w obszarze wspierania jego rozwoju gospodarczego i społecznego. W spotkaniu uczestniczyli: Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz - Dziekan Wydziału; Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz - Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju; Wojciech Dziąbek - p.o. Dyrektor.

Wraz z Nowym Rokiem zostało zmodernizowane Laboratorium Numerycznych Symulacji Procesów Przeróbki Plastycznej oraz Informatyki. Laboratorium zostało wyposażone w 18 szt komputerów Dell OptiPlex 3040SFF wraz z monitorami Dell E2216H.

 

W dniach 23.11.2016 oraz 01.12.2016 r. studenci kierunków: Inżynieria Bezpieczeństwa (semestr V), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (semestr II) oraz Inżynieria Bezpieczeństwa i Higieny Pracy II (semestr II) odbyli zajęcia wyjazdowe w Drukarni - Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
Celem wizyty w Firmie było poznanie praktycznych aspektów zarządzania produkcją.  Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z przebiegiem  procesu produkcyjnego oraz działaniami, jakie podejmowane są w celu zagwarantowania jego bezpieczeństwa. Poza tym mieli oni także okazję, obejrzeć jak wygląda organizacja pracy w poszczególnych wydziałach drukarni oraz wymienić poglądy i spostrzeżenia z pracownikami firmy. W trakcie wizyty zwiedzono Wydziały: Fotoskładu i Przygotowalni Offsetowej, Maszyn Drukujących i Produkcji Specjalnej (w tym Oddział Technik Specjalnych z Hologramem i Personalizacją) oraz Wydział Introligatorni. Studentów zapoznano także z potencjalnymi zagrożeniami  występującymi  w środowisku pracy, sposobami ich eliminacji oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia poprowadził Dyrektor Produkcji w Drukarni CZG Pan Artur Gątkiewicz. Opiekunami grup studentów byli: dr Wiesław Kulma oraz dr inż. Michał Pałęga.


W dniu 29.11.2016 r. studenci II stopnia studiów stacjonarnych (semestr II), kierunku Inżynieria Materiałowa, uczestniczyli w zajęciach audytoryjnych w zakładzie przemysłowym „CEMEX” Cementownia Rudniki. CEMEX jest jednym z wiodących, globalnych producentów i sprzedawców cementu, betonu towarowego, kruszyw oraz innych materiałów budowlanych. Celem wizyty było zapoznanie się w warunkach przemysłowych z procesem produkcyjnym cementu portlandzkiego oraz kontrolą jakości produkowanego asortymentu. Opiekunami grupy studentów z ramienia uczelni byli: dr inż. Anna Zawada oraz dr inż. Małgorzata Lubas.

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.